Avaluació

La realització del projecte s’avaluarà de manera continuada a l’inici; avaluació inicial, al llarg de la seva realització: coavaluació, autoavaluació i avaluació per part dels i les mestres i al final: avaluació final.
A través de l’autoavalució i la coavaluació obtindrem dades individualitzades. A través d’un full d’observació amb els indicadors plantejats registrarem la implicació i participació de l’alumnat.
Avaluarem si els aprenentatges són significatius a través de la “Carpeta d’Aprenentatge”: reflexions de les tasques, els objectius, resultats de les activitats d’avaluació.

Producte final

El producte final que prepararà l’alumnat serà el Festival de Final de Curs inspirat en un programa de televisió.

Per als i les alumnes presenta el repte real  d’idear, dissenyar, planificar, organitzar i realizar un Festival de Final de Curs, que es farà l’últim dia de classe a la Sala dirigit a tot el poble.

L’Ajuntament col·laborarà amb nosaltres cedint-nos l’espai i l’equip de so.

És un producte col·lectiu on cada grup d’alumnes participarà atenent a les seves habilitats i interessos. L’alumnat es comunica a través de les assamblees de centre.

El resultat final es vincula amb els objectius: “ Acceptar el treball final com a col·lectiu”, a través de la posada en escena i del sentiment de pertinença a un grup, a l’Escola i al poble.

Implementació

Per tal de relacionar la nova informació amb els coneixements previs es farà ordenant les idees que han sortit en:

 • l’elecció de les cançons o audicions
 • Representació de les cançons o audicions
 • Coreografíes
 • Vestuari i complements
 • Cartell del festival
 • Noms del jurat
 • Circular del vestuari
 • la decoració de la Sala (inici),
 • la infraestructura
 • invitacions a les famílies
 • Materials que es necesiten per elaborar el pressupost
 • Pressupost disfresses
 • Pressupost decoració
 • Guió del jurat
 • Carta per buscar el jurat
 • Decoració escenario i taula del jurat
 • Guió del presentador
 • Fotografies familiars dels/les alumnes de 6è
 • Edició de les músiques
 • Orla
 • Xarxes socials
 • Discurs de despedida
 • Video amb les fotografies
 • Circular del vestuari del/les alumnes

Per relacionar els resultats que es van obtenint per crear coneixement  l’alumnat ho anirà recollint a la Carpeta d’Aprenentatge, a través de la qual documentaran el propi procés de producció.

Cada grup confeccionarà la part del pla de treball de tot el procés.

Per tal d’autoregular-se, els i  les alumnes s’autoavaluaran i s’avaluaran els uns als altres com a avaluació formativa durant el procés.

Per introduir el tema es plantejarà un activitat conjuntament amb el grup classe: fer una maqueta de l’escenari.  Anirem a la sala amb cintes mètriques per mesurar diferents espais… i comencem a dissenyar. Per grups d’experts i diferents materials de l’aula intentaran reproduir aquests elements. És un bon assaig abans de construir la maqueta.

Pel que fa els docents, ens coordinarem en reunions setmanals per tal de presentar els continguts de les diverses àrees de manera integrada.

Per tal d’ajudar l’alumnat a fer-se bones preguntes, basarem el nostre guiatge en els objectius i continguts clau que hem determinat en les tasques que surten dels continguts.

Consensuarem el rol del professorat compartint setmanalment les intervencions que l’alumnat ha anat fent en les diferents sessions.

Anirem documentant el projecte amb fotografies i videos de les diferents activitats.

Metodologia

Per tal de preparar l’Espectacle de Final de curs inspirat en un programa de televisió: “Got Talent”, es treballarà cooperativament des de les diferents etapes: Primer i segon cicle d’Infantil i Primària. L’objectiu és treballar valors com el coneixement del propi cos, l’autoestima, la relació amb el grup…

Es treballarà en grups cooperatius i heterogenis de 4 alumnes en cada cicle. Per fer els grups intervindrà tot el professorat.

Es formaran grups d’experts en un aspecte concret en el qual treballarà i s’especialitzarà cada grup (seran grups autònoms). Els alumnes realitzaran les tasques a fer dins del propi grup, però cada alumne/a tindrà un rol rotatiu, d’aquesta forma tots els i les alumnes dominaran tots els aspectes treballats. Després li explicaran a la resta. D’aquesta manera, amb el roll-playing, desenvoluparem l’escolta activa i es reflexionarà sobre la pràctica en tot moment.

Es treballarà en diferents espais del centre: aules, biblioteca i pati.

El projecte s’iniciarà al segon trimestre del curs 2018/2019

La durada del projecte serà de dos trimestres.

Planificació

Partint del Festival de Final de Curs, que s’organitzava a través d’alguns mestres i àrees, hem decidit treballar-ho a nivell d’Escola amb col·laboració de la Comunitat Educativa.

Degut al gran èxit que ha adquirit al llarg dels últims cursos, hem volgut treballar-ho d’una manera competencial, implicant tot el professorat i l’alumnat en la seva preparació i organització des d’un primer moment: en la tria del motiu de l’espectacle, en la programació de les  actuacions, els recursos humans i materials,…convertint-lo en un Espectacle dirigit a tot el poble de Sant Miquel de Fluvià..

 

Qui som?

Aquest bloc forma part d’una col·lecció de relats de l’experiència de posada en pràctica d’un treball per projectes, per part d’un equip de mestres d’Ed. Infantil i Primària.

S’ha realitzat en el marc de la xarxa de Competències Bàsiques (Curs 2018-19)

Llar Escola Vallgarriga és un centre educatiu públic d’educació de primer i segon cicle d’infantil i primària. Escolaritzem infants des de 1 any d’edat ja que l’escola forma part del pla experimental 0-3 promogut pel Departament d’Ensenyament.

L’Escola-Llar es va inagurar fa més de 40 anys i està ubicada a la població de Sant Miquel de Fluvià, comarca de l’Alt Empordà. Actualment, escolaritza una part important de la població infantil del municipi.

Ens definim com una escola catalana, pluralista, inclusiva, participativa i implicada amb l’entorn. Tenim com a base de treball l’educació per a la diversitat, l’educatició integral i de qualitat, l’educació en valors i una línia pedagògica compartida.

Entenem que l’Escola-Llar “la fem entre tots i totes”. Per això, donem molta importància a la participació de l’alumnat, de les famílies i de l’entorn.

L’Equip Impulsor està format per 10 mestres de l’escola. Aquest és el nostre primer any que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques i el nostre objectiu és donar resposta a la metodologia competencial del nostre Projecte Educatiu d’Escola.