Avaluació

Per tal d’avaluar el producte final, els alumnes escoltaven el programa i s’avaluaven entre ells. En un principi costava que les seves valoracions fossin realistes i que hi haguessin critiques constructives, però mica a mica van anar aprenent a fer valoracions més crítiques i en les quals els companys poguessin millorar.

Com a docents pensem que va ser una experiència molt enriquidora el fet que ells mateixos s’escoltessin, s’avaluessin i es fessin propostes de millora, ja que l’evolució entre el primer i el darrer programa és molt significativa.

 

També comentar que al haver de desplaçar-nos al poble veí a realitzar el programa, ha comportat un treball d’organització horària i gestió dels bitllets de tren. Els propis alumnes eren els encarregats de buscar els horaris del tren, calcular el temps de gravació del programa, calcular el cost i comprar els bitllets del tren.

 

Producte final

Durant el nostre projecte s’han realitzat productes finals cada setmana, amb la realització del programa de ràdio i el guió que havien elaborat. També es tenia en compte el funcionament del grup durant la producció i elaboració d’aquest guió. Per tant, hi havia una exposició del producte cada setmana, el qual s’exposava de manera pública, tant a famílies com a oients de Ràdio Llançà.

Implementació

En cada sessió del projecte l’objectiu ha estat decidir i acordar qui seria l’entrevistat de la setmana. Un cop arribat a l’acord, calia crear un guió en el qual hi participessin tots els membres del grup i formulant preguntes adequades a l’entrevistat. Això significava buscar informació sobre la persona entrevistada, eliminar les preguntes repetitives, seqüenciar les preguntes perquè l’entrevista no perdés el sentit, …

Entre tots els alumnes del grup van decidir que hi havia d’haver un “locutor guia” que fos qui dirigís el programa i donés pas a les entrades dels diferents membres del grup. Van arribar a la conclusió de que els alumnes més grans de l’escola podrien assumir millor aquest rol.

L’equip docent ens coordinàvem per valorar la selecció dels entrevistats i revisar i reconduir les preguntes que havien elaborat els alumnes, assumint el rol de guies durant les següents sessions. També feien una avaluació del producte final de cada sessió: el guió que havien elaborat els alumnes, el programa de ràdio (podcast del programa).

 

Metodologia

Depenent dels programes de ràdio que es feien, l’organització ha estat d’una manera o altra. En algunes sessions s’han realitzat petites agrupacions per dos grups cooperatius i en d’altres en gran grup, tenint en compte que el nombre total d’alumnes de primària és de 11.

Els grups són heterogenis, i ells mateixos s’autogestionen i s’assignen els rols en funció de les habilitats o talents de cadascun d’ells.

 

Ens agradaria comentar, com a fet destacable, que la nostra idea era que el projecte fos compartit amb tota l’escola. Però ens vam adonar, després de la primera sessió de ràdio, que les alumnes d’infantil encara no estaven preparades per participar-hi, i no ha estat fins a finals del tercer trimestre que hi han participat.

 

Planificació

Com es fa un programa de ràdio?

A partir d’aquesta pregunta els alumnes van haver de buscar informació sobre com es porta a terme un programa de ràdio i en van analitzar les característiques comunes.

Van veure la necessitat de crear un guió, distribuir diferents càrrecs i definir les taques de cadascun d’ells.

A partir d’aquí van buscar una sintonia amb la qual es pogués identificar el programa. Entre tota l’escola van acordar utilitzar tres sintonies diferents: una per iniciar el programa, una per posar  a les entrades i sortides dels diferents locutors i/o entrevistats i l’altre per acomiadar-se.

Es va començar a fer una pluja d’idees sobre de què es volia parlar a cada programa i quin format volien utilitzar.

Fem de locutors de ràdio.

Som l’escola Puig d’Esquers, una escola rural de 14 alumnes.

El projecte que nosaltres presentem com escola està impulsat per les mateixes mestres del centre.  La idea va sorgir dels alumnes mentre realitzaven el taller de tipologies textuals on es treballava la notícia. Al principi la idea era fer el projecte de ràdio a l’escola, però ens van oferir la oportunitat d’anar als estudis de ràdio Llançà i poder participar d’un programa de ràdio propi.

Com a mestres no tenim massa experiència en el treball per projectes, però creiem molt en aquesta metodologia de treball i estem disposats a llençar-nos a la piscina, però a poc a poc.

Hem iniciat el projecte just començar el 2n trimestre i la idea és acabar-lo abans de Setmana Santa.

Comencem el projecte amb molta il·lusió!

La ZER ens presentem!

Benvinguts i benvingudes al nostre bloc.

Som la ZER Cap de Creus. Aquesta ZER està formada per dues escola, Les Clisques del Port de la Selva  i Puig d’Esquers de Colera.

Aquest curs hem creat un equip impulsor format per mestres de les dues escoles de la ZER, però cada escola ha desenvolupat un projecte propi. Cada centre farà publicacions sobre el projecte treballat a la seva escola.