AVALUACIÓ I VEU DELS ALUMNES

 • Des d’un inici, com a mestres, ens vam plantejar com seria l’avaluació del projecte, amb la formació a la Xarxa de CB: calia fer partícip a l’alumne/a en el seu procés de regularització de l’aprenentatge.
 • Vam decidir realitzar la rúbrica a l’inici de la sessió (pels més grans) i una diana d’avaluació (pels més petits). Per tant, vam donar a conèixer els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació a partir del que l’alumnat va expressar en la sessions prèvies al projecte.
 • Cada dia, a l’inici i al final de la sessió, es posa en comú els ítems i què s’espera d’ells. A través de converses i reflexions, hi va haver molta interacció entre els diferents grups d’alumnes per mostrar i explicar el que havien après. El vídeo final és una evidència, les converses amb el grup classe també, el recull de les valoracions de la rúbrica i les dianes i els plafons exposats al passadís principal de l’escola.
 • L’observació directa per part del professorat és rellevant en el projecte interdisciplinari i també té un registre amb tots els infants del grup per tal d’escriure diferents moments. I el treball en equip per part dels mestres és important, amb la reflexió de les avaluacions que fa l’alumnat.

LA VEU DELS ALUMNES:

L’alumnat ens ha fet arribar la seva alegria per les tasques realitzades en aquest projecte interdisciplinari. Les sessions flueixen i realment hi ha un aprenentatge més enllà d’allò acadèmic; és un aprenentatge de relacions entre iguals i entre grans i petits, de responsabilitat, de respecte, etc. i intens. Compartir coneixements i moments. A l’alumnat li agradaria fer-ho més temps i més sovint.

Amb la veu dels alumnes guiem l’aprenentatge pel projecte interdisciplinari. Es manifesten amb una Assemblea inicial i final, en tot el procés mitjançant reflexions i converses i va més enllà del temps marcat establert.

PRODUCTE FINAL!

La creació final depèn del grup on pertanyen.

 • UNIVERS: els grans un Lapbook del tema escollit i, els petits, una maqueta dels planetes del Sistema Solar. Entre tots i totes es crea una maqueta del PLANETA QUE VOLEM.
 • GASTRONOMIA: realització de diferents receptes i compartir-les amb el claustre de professors.
 • NATURA: creació d’un jardí pel pati i la crema de calèndula. L’escrit d’un correu electrònic crític dirigit a les institucions que tenen animals en captivitat (zoo, Aquàrium). S’acaba amb una sortida a un entorn natural amb un esmorzar saludable lliure de plàstics.
 • PAÏSOS I CULTURA: creació d’un plafó informatiu dels països i les cultures que han estudiat del món. És la volta al món passant per 4 països. Acaben amb la realització d’un vídeo on exposen què han après dels 4 països. Es fa un tríptic.

Com a cloenda del projecte interdisciplinari es realitza un vídeo on es posa de manifest què han après els alumnes de les diferents aules envers el tema escollit. Aquesta presentació es penja al bloc i es realitza una Assemblea d’escola per posar-ho en comú.

Al bloc també hi ha el procés de cada branca temàtica (puntes de l’estrella) recollit amb una presentació d’imatges.

Projecte interdisciplinari

IMPLEMENTACIÓ

Pel que fa a l’organització del claustre i l’alumnat:

 • La pregunta que es llença a l’alumnat a través del conte, té múltiples respostes, ja que tot depèn de les experiències prèvies que tinguin i de cap a on vulguin anar.
 • El conte comença amb la història de 5 personatges pre adolescents, que tenen diferents inquietuds sobre el món i que pacten retrobar-se al cap d’uns anys havent fet un recorregut en allò que més els interessa: gastronomia, cultura i països, natura i univers. Cada un d’ells proposa un repte el qual els infants hauran de respondre.
 • Cada grup fa una conversa i reflexió inicial mitjançant una cançó, una performance, una lectura, entre d’altres.
 • Partint de la realització de la rúbrica i de la diana, que es va realitzar amb l’alumnat, cada dia es feia la lectura d’aquesta perquè sabessin què fer i cap a on anar (producció final).
 • Per tant, a l’inici i final de la sessió els infants s’autoregulaven i s’autoavaluaven.

Pel que fa al treball en equip dels docents:

 • Cada grup de mestres amb la seva temàtica, es van reunir per definir el producte final en funció del que havien dit i proposat els alumnes de cada furgoneta.
 • Llavors, els mestres van definir els objectius d’aprenentatge principals de cada temàtica. I els van donar a conèixer a l’alumnat. Ells/es van acabar de definir els continguts i les accions que realitzarien per assolir-los.
 • L’actitud del mestre va ser de guia i de motivació, acotant l’interès de cada grup d’alumnes. Deixava clar què havien de fer; i el com, ho decidien els infants.
 • Documentàvem el projecte mitjançant fotografies del procés i amb les evidències de les autoavaluacions

Com a punts forts: relacionar-se amb mestres que normalment no hi treballem i també amb alumnes d’altres cicles i/o etapes. És una font de riquesa pedagògica.

Què milloraríem un cop acabat el projecte?

 • Continuar la formació de com aplicar els projectes a l’aula i a l’escola. I, concretament, multinivells. Com deixar “marge de maniobra” perquè l’alumnat segueixi els seus interessos de coneixement i aplicació.
 • Formar-nos en avaluació competencial, ja que ens hem iniciat aquest curs per la Xarxa de CBs i ens cal més rodatge.
 • Cal més temps per a realitzar el projecte, sense encaixar-lo en una sola setmana.
 • Cal més temps per les reunions amb el professorat i per reflexionar.

METODOLOGIA

Els grups es van definir en funció de les motivacions dels alumnes.

Inicialment, la proposta d’un lema: Obrim-nos al món! Es va demanar a cada aula quines propostes pensaven que podíem treballar. Per tant, s’inicia el projecte en el grup classe.

Recollint tot el que van dir els alumnes es van definir els 5 apartats, inici del projecte.

Els mestres de l’escola ens vam repartir en els diferents grups en funció de la quantitat d’alumnes que hi havia. Aquests grups eren multinivells: de P4 a 6è.

Els mestres vam reunir-nos per a encarrilar el projecte. Debatre on volíem arribar, quines propostes podien sortir (hipòtesis), i reflexionar sobre com havien d’encarar les avaluacions des d’un bon principi, tot basant-nos en les trobades de la Xarxa de CBs.

Una tarda, ens reunim per grups de treball en diferents ubicacions de l’escola.

Les propostes de presentació per cada temàtica són:

 1. Univers:
 • Dinàmica de presentació tema: en una aula fosca, estirats a terra amb els ulls tancats, escolten la cançó de Mclan “Llamando a la Tierra”. Tot seguit, es mira el videoclip de la cançó.
 • Agrupaments: es divideix el gran grup en dos, grans i petits.
 • Estratègia metodològica realitzada: al grup de petits, realització d’una maqueta dels planetes del Sistema Solar i, al grup dels grans, realització d’un lapbook en equips cooperatius de 3.

 1. Natura:
 •  Dinàmica de presentació tema: en una aula fosca, vam preparar diferents espais amb llums de colors en els quals es podia observar diferents animals, plantes, roques i fotografies del mar ple de plàstic; amb una música de fons de la naturalesa (sons de les balenes).
 • Agrupaments: es divideix el grup en 5 subgrups, multinivells de P4 a 6è.
 • Estratègia metodològica realitzada: les activitats es realitzaven tant en gran grup com en subgrups. També es va demanar la col·laboració a les famílies per les sortides per l’entorn i a l’Ajuntament. S’iniciava la sessió amb un joc, es realitzava l’activitat i s’acabava amb una autoavaluació.

 1. Gastronomia:
 • Dinàmica de presentació tema: a través d’una conversa amb tot el grup i les dues mestres, per decidir com volien aprendre de la gastronomia. D’aquí va sorgir la idea de fer receptes, anar a comprar els ingredients i fer l’elaboració.
 • Agrupaments: heterogenis i multinivells.
 • Estratègia metodològica realitzada: es programen les diferents receptes que es volen fer (mirant de quin país d’origen sorgeixen), i posant en situació real, se’n van al supermercat a comprar tot allò necessari per a poder elaborar-les. Cada dia, elaboren una recepta que acaben provant i valorant. També n’hi ha pel claustre! És una metodologia manipulativa.

 

 1. Països i Cultura (anaven junts perquè hi havia pocs nens i nenes de cada grup):
 • Dinàmica de presentació tema: grups heterogenis i multinivells. Es mostren moltes imatges d’arreu del món, amb cançons de diferents països. Es presenten llibres de països i cultures diferents. Es segueix la dinàmica responent al repte: Viatgem pel món!
 • Agrupaments: es fan segons el país que escullen. Surten 4 països, per tant, 2 països per mestra.
 • Estratègia metodològica realitzada: s’ubiquen en el mapa del món i s’endinsen en l’estudi del país triat, iniciant el viatge des de Navata.

 

 

Planificació del projecte OBRIM-NOS AL MÓN

El tema principal del projecte és conscienciar a l’alumnat en el respecte i l’estimació cap al nostre planeta Terra, cap a nosaltres mateixos i cap a tot el que ens envolta.

Arrel de l’Assemblea realitzada el curs passat (sobre els Drets i Deures dels Infants), l’Assemblea d’aquest curs (Respecto el meu entorn escolar i a les persones que en formen part) i el treball de la Setmana de prevenció de Residus, ha sorgit el projecte: “OBRIM-NOS AL MÓN”.

A cada grup classe se’ls hi va preguntar què els hi suggeria aquest títol. De les idees que van sortir, se’n va fer un buidatge – que no va ser fàcil- i es van agrupar en 5 temàtiques clau:

 • La gastronomia
 • L’Univers
 • La Natura
 • Els països
 • La cultura

I connectant aquests punts amb un viatge amb furgoneta Califòrnia, hem volgut que el projecte interdisciplinari es centri en fer camí cap a la unió d’aquests. Si cada punt temàtic és la punta d’una estrella (una estrella de cinc puntes) tots caminem cap al centre, cap al RESPECTE A UN MATEIX I CAP AL MÓN.

Llavors, es va crear un conte en el qual hi ha 5 protagonistes: la Nat, en Tron, l’Uni, en Pai i la Tura. Aquest conte es va llegir a cada classe i, lliurement, cada alumne/a va escollir a quina furgoneta pujava per a realitzar el viatge que més li interessava.

ESCOLA JOAQUIM VALLMAJÓ

Som l’escola Joaquim Vallmajó de Navata (Alt Empordà). Som una escola d’una línia, de titularitat pública i catalana.

Tenim la missió de:

 • Desenvolupar als alumnes de manera integral.
 • Fomentar la cohesió social entre tota la comunitat educativa.
 • Formar a alumnes actius i oberts a nous reptes.
 • I, molt important, comptar amb un equip docent engrescat i motivat perquè assumeixi i realitzi els projectes d’escola.

Aquest curs ens hem inscrit per primera vegada a la Xarxa de Cbs per a millorar els projectes d’escola, encaminant-nos cap a l’aplicació d’aquests en els diferents cursos i de manera interdisciplinària; amb metodologies competencials i reflexionant sobre el que estem portant a terme.

El claustre ha acceptat la formació de manera unànime. Dues coordinadores portem a terme el curs a l’escola i l’equip impulsor el formen 11 mestres.

Aquest curs 18-19 tenim el repte de millorar el projecte interdisciplinari (en el qual participen tots els grups de l’escola, de P3 a 6è) que realitzem durant tota una setmana del segon trimestre; introduint tot el que anirem aprenent en la formació de la Xarxa de Cbs. Comencem amb moltes ganes!