La veu dels alumnes

Tot i que el treball realitzat no era una feina fàcil, la motivació ha anat minvant, sobretot pel que fa el grup de segon. El fet de pensar un projecte a tot el cicle inicial ens fa pensar com a mestres que no només hem de tenir present la tasca a realitzar sinó com podem mantenir motivats a ambdòs cursos.

Amb tot això, també ens hem plantejat diferents canvis com; en comptes de què la motivació la tinguem a partir d’un personatge virtual creat per nosaltres, podem fer que aquest personatge sigui real si ens coordinem amb una altra escola i duem a terme el mateix treball. A més, el grup de l’altre escola amb el qual ens coordinem també ens pot servir per avaluar-nos el nostre treball.

Per tant, tot i tenir en compte la seva decisió a l’hora de dur a terme la guia turística hem vist, un cop acabat el treball, que hauríem d’haver canviat de tàctica a l’hora de presentar-la. Ens ha fet falta tenir present la motivació dels dos cursos, mantenint la tria del tema del treball per part dels mestres.

Guia turística

Com a producte final i per a respondre a la pregunta inicial de com podem ajudar al nostre amic virtual, hem creat una guia turística del nostre poble. Aquesta guia ha de respondre a totes les indicacions que vam decidir entre tots de com hauria de ser aquesta guia i què hauria de sortir.

Per a la realització d’aquesta haurem de col·laborar en grups per tal de dur la tasca tal i com la vam decidir. Els alumnes trobaran la informació ells mateixos a través d’excursions i obervant els llocs allà on van.  Seran ells qui es creen el contingut i no serà a través del mestre.

La intenció és que el resultat final arribi a les família no només a través del bloc de l’escola sinó que surti publicada a la revista del poble, que s’edita un cop l’any.

 

Avaluació

L’avaluació es durà a terme al llarg del nostre projecte. La nostra eina principal és l’observació directe en les diferents activitats fixant-nos ens els criteris creats a l’inici d’aquest projecte. També es tindrà en compte el producte final ja que haurà de respondre també a uns ítems que els propis alumnes van marcar a l’hora de decidir quin producte final volíen i com havia de ser.

El fet de treballar amb cicle inicial amb una ràtio baixa ens permet ser dos mestres a l’aula, atendre millor a les necessitats individuals de l’alumnat i detectar errors per corregir-los a temps. Finalment, visualitzarem tots els productes finals en gran grup i farem comentaris constructius (responen a la pregunta de com milloraríem la feina feta) a la resta de companys.

Els criteris que hem creat a l’inici del projecte no responen a uns continguts, sinó a unes maneres d’actuar i de comprometre’s amb les tasques que han dut a terme i amb el treball en grup.

Com treballem la informació amb CI

La construcció dels coneixements en el nostre projecte passa per tres fases destacades (les tres en treball en grup).

La primera és la construcció de coneixements prèvis què ho posem tot en comú per abastar el màxim possible abans de posar-hi fil a l’agulla.

La segona és la recerca d’informació de manera vivencial. Aquesta informació la van a buscar ells pel poble demanant ajuda als treballadors dels serveis que volem explicar, mirant els cartells, horaris i observant.

La tercera i última és la posada en comú per complementar la informació buscada i així que tothom parteixi del mateix punt per tal de fer la tasca individual.

Els alumnes es podran autoregular ja que seran ells mateixos qui veuran si poden fer la tasca individual o els hi falta informació. Cal reservar un temps per a la reflexió de la tasca individual (a qui li ha resultat difícil, com ho podríem millorar…) per tal que l’alumne s’assebenti de les seves mancances en aquella sessió i ho pugui canviar per la següent.

Ens organitzem!

Al llarg de les session del projecte es treballarà tant de forma col·lectiva com de forma individual. Les tasques de sortides, enregistraments i d’observació seran en grups heterogenis pel que respecte ritme de treball, amb una posterior posada en comú. Les tasques de transcriure les descripcions les durant a terme individualment.

Els grup seran triats pel mestre de manera que equilibrem el ritme de treball. Com a docents ens interessa això perquè després cada grup pugui fer les seves aportacions a la posada en comú i evitar que només un grup faci tota la feina. Això sí, són els alumnes qui es reparteixen els rols ( enregistrador, portaveu, apuntador i els relacions públiques). La posada en comú ens permet abastar més enllà on segurament no tots els grups han arribat. A més é el moment dels debats, de compartir i on el o la mestra farà preguntes perquè els alumnes es qüestionin la feina què estàn fent. També serà el moment en què cada grup reflexionarà de com ha treballat, si ha funcionat i què pot fer perquè funcioni.

Cal que els alumnes estiguin atents perquè puguin fer una posterior feina individual, sense aquesta actitud envers l’activitat li serà impossible crear la guia com a producte final. 

Planificació

El tema principal del projecte és el poble amb els de cicle inicial. Per crear interès en l’alumnat sense deixar triar el tema principal vam crear un personatge virtual a través de l’scratch. Aquest ens demana la nostra ajuda i decidim si ajudar-lo o no, com i per què. Per tant, hem de tenir unes nocions bàsiques de programació de blocs per tal que el personatge creat interactui mínimament amb nosaltres.

Ja que el tema principal el triàvem els mestres, ens preguntavem com podien incidir els alumnes en el descobriment del seu aprenentatge. Per això, un cop presentat el personatge, els alumnes són qui guien com i què podem fer per ajudar-lo.

El fet de treballar sobre el seu poble quasi bé incorporem el tot nou coneixement amb les aportacions de tots els alumnes i amb la incorporació del mapa.

Projecte fluvianets 2019

A l’escola Fluvianets de l’Empordà ens iniciem en els projectes en aquest curs 2018-2019. Es tracta d’una escola petita d’una sola línia. Tot el claustre s’ha involucrat i cada tutor intenta incloure els projectes com a mètode de treball a les seves aules. Els mestres encarregats de dur a terme el projecte que publicarem seràn els dos mestres de Cicle Inicial. Serà la primera vegada que ens iniciem en aquesta perspectiva de l’educació i ens iniciarem amb els petits de primària; 1r i 2n tots junts (26 alumnes).

Només iniciar el projecte ens plantegem l’objectiu-producte final i pensem amb quines àrees diferents podem abastar. Ens llancem de caps a l’hora de descobrir el poble, ja que ens permet trencar molt amb les dinànimques habituals. Intentem construir el projecte mica en mica evitant de conduir nosaltres els projectes i que sigui l’alumnat qui triï el camí o bé que siguin les seves reflexions les que obrin els nous fronts.

L’hem iniciat just començar aquest segon trimestre i, tot i que no ens hem marcat una data per acabar-lo, tenim previst fer-ne un altre al tercer trimestre.