Com ho hem avaluat?

Cada cicle va elaborar una carpeta d’aprenentatge i una rúbriques en funció del que havien treballat. També els lapbooks del propi pas del temps servien per veure si els infants havien entès el seu passat, el present que estan vivint i com s’imaginen que seran en el futur.

A nivell de grup impulsor es va fer una valoració del que havia funcionat i del que es podia millorar. També es va obrir la reflexió en una altra sessió a tot el claustre, ja que finalment el projecte va ser de centre i no només de les persones que s’havien sumat a la Xarxa de Competències Bàsiques.

El Museu del Pas del temps

A nivell de centre es va crear el Museu del Pas del temps, on es van exposar els diferents treballs realitzats per tots els alumnes, fotografies i material que ens va deixar el Museu del Joguet de Catalunya. Un cop es va col·locar tot els alumnes de cicle superior es van preparar una visita guiada explicant el que els altres cicles els hi deien que volien que expliquessin del seu treball. Un cop ho van tenir ben preparat es va obrir a l’entorn: a les famílies, la gent del barri, altres centres de la comarca i fins i tot a la premsa per explicar el treball realitzat.


 

Com treballem i com ens organitzem

A l’escola des del curs passat ens vam iniciar a treballar per projectes amb un enfoc global i partint dels interessos dels alumnes. Aquest curs s’ha millorat molt la forma de portar a terme els projectes, ja que ens hem centrat més en el procés d’aquest i no tant en el resultat final que és el que anteriorment esperaven els alumnes. Comencem els projectes a partir d’una conversa i creant un mapa conceptual amb els eixos que es volen treballar, aquest mapa sempre està penjat a l’aula i serveix de guia tant per alumnes com per a mestres. El professionals hi van anotant les activitats o propostes necessàries per assolir cada un dels eixos. Alguns exemples dels diferents cicles:

En el Hall de l’escola hi ha anotat els diferents projectes que treballa cada grup de l’escola per tothom conèixer què estan treballant els seus companys.

En aquest cas el fet de que el projecte es porti a terme a nivell de centre, amb algunes activitats comunes, un temps concret i un tema marcat, ha fet que sigui un treball globalitzat molt més pautat. Això ha suposat que dins del grup es creés un gran debat sobre si enteníem aquest treball globalitzat com a projecte o no. Vam arribar a diferents conclusions:

  • Treballar amb una estructures més pautada dóna més seguretat a mestres que s’estan introduint a la metodologia per projectes.
  • És més fàcil marcar les pautes i activitats que et serviran per a treballar i assolir els objectius marcats.
  • Pot ser poc motivador i es pot adaptar menys als interessos d’alguns alumnes.

Cada cicle s’ha organitzat en funció dels alumnes i les activitats proposades:

  • Educació infantil i cicle inicial: cada s’ha treballat el present, el passat i el futur, per tal de que els alumnes ho entenguessin entraven a una màquina del temps i sortien transformants segons l’època (nens petits, avis…)
  • Cicle mitjà: hem fet activitats conjuntes tot el cicle i s’han fet moltes sortides per a conèixer els diferents mitjans de transport.
  • Cicle superior: s’han organitzat en sis grups per tal de conèixer els diferents tipus de balls i músiques al llarg de la història.

S’ha aprofitat a nivell d’escola de fer venir persones externes per fer-nos tallers o xerrades. Hi ha hagut una col·laboració important amb el museu del Joguet de Figueres ja que l’hem anat a visitar i ens han ofert material i s’està fent un treball comú per comemorar el dia 8 d’abril, Dia internacional del poble gitano.

Com ens planifiquem al Pous?

El projecte que hem dut a terme s’ha treballat del 18 al 22 de març del 2019.

Per treballar el pas del temps hem estructurat unes activitats comunes per a tota l’escola i unes altres per a treballar a nivell de cicle.

S’ha iniciat amb el treball comú del passat, present i futur de cada un dels alumnes. I de manera especifica a cada cicle s’ha treballat el pas del temps a través de les joguines (Educació Infantil i Cicle inicial), el pas del temps a través dels mitjans de transport (cicle mitjà) i el pas del temps a través de la música i els balls (Cicle superior).

La setmana es va concloure amb l’exposició del treball fet per cada cicle en un museu a l’escola. Durant la setmana següent es va fer la inauguració i les visites guiades.

El grup impulsor ha estat l’encarregat de fer d’eix vertebrador del projecte i cada cicle ha treballat les activitats específiques de la setmana.

L’equip de l’escola Josep Pous i Pagès

Som l’Escola Josep Pous i Pagès de Figueres situada al mig del barri de Sant Joan i el Culubret. A l’escola hi ha al voltant de 200 alumnes distribuïts alguns cursos en dues línies i altres en una. L’escola és un centre de màxima complexitat i el claustre hem decidit fer un canvi metodològic per tal de millorar els resultats acadèmics i l’absentisme. És el segon any en què fem una formació sobre el treball per projectes i ens hem engrescat a formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques.

L’equip impulsor està format per gairebé tres quartes parts del claustre i és un equip jove, dinàmic i implicat.

Actualment, a nivell de centre s’estan treballant diferents projectes, sobretot relacionats en l’àrea de medi, però tots ells acaben sent de treball globalitzat. Per documentar el projecte de la Xarxa hem decidit realitzar-ne un de nou a nivell d’escola, on s’ha implicat tot el claustre. Aquest projecte se centrarà en: “El pas del temps. Com canvio jo i el meu entorn?”

 

sdr