ABANS, ENS HEM D´ORGANITZAR.

L´ Escola Pompeu Fabra és l´escola de Llançà.

Ara mateix tenim dues línees, de P3 a 6è, amb un total d´uns 380 alumnes.

El claustre està format per 26 mestres. D´aquests, 15 formen part del Grup Impulsor.

Amb el debat que fa un temps que tenim a nivell de claustre sobre el canvi de metodologia, i amb els canvis progressius que ja s´han anat fent en els darrers cursos, aquest curs 2018 -2019 ens adherim a la Xarxa de Competències Bàsiques i comencem a treballar amb dos grans objectius ben definits:

* Impulsar la innovació metodològica al centre, introduint el treball per projectes.

* Elaborar un projecte comú a tota l’escola.

Amb això, ens plantegem quin projecte comú treballarem a nivell d´escola i acordem treballar ELS JOCS OLÍMPICS per cicles.

També acordem anar treballant aquest projecte durant tot el curs, aprofitant la Setmana Cultural, que es realitza tradicionalment a l´escola, i proposant altres activitats relacionades amb els Jocs Olímpics en altres moments del curs puntuals: Intercanvi Cabestany- Llançà,…

 

D´aquesta manera, els Cicles han començat a treballar,…

 

Planificació

Aquest any l’escola tenia previst organitzar la tercera cursa solidària. Aquesta és cursa que implica tota la comunitat educativa i que té com a objectiu recollir diners per fer una aportació a una ONG o entitat de caràcter social.

Amb la idea d’implicar encara més als alumnes en l’organització de la cursa i sobretot amb la intenció de despertar la seva ànima social vam veure l’oportunitat i la necessitat de desenvolupar un projecte social amb l’alumnat de CS.

D’aquest projecte social i de totes les propostes de l’alumnat en va sortir L’associació “Somriures Madina Jambor”, l’entitat sense ànim de lucre escollida per la qual vam córrer i a la que vam destinar els diners recollits durant la cursa.

Val a dir que inicialment la planificació del projecte no va ser del tot senzilla, teníem clar el què però no tant el com, i aquest el vam anar descobrint a mesura que avançàvem amb el projecte.

Planificació

En acabar el segon trimestre vam estar parlant amb els alumnes sobre quins estudis els agradaria fer i quins els agradaria repetir. Un cop fet el debat se’ls va demanar que ho anotessin en un paper.

Al fer el buidatge es va observar que proposaven treballar un conjunt de temes que els podíem englobar: cultura, cuina, música, balls,… i així va ser com vam decidir estudiar “CULTURES”.

Després de converses amb l’equip impulsor es va considerar un projecte atractiu per ser compartit amb la resta de l’alumnat ja que hi ha diversitat de cultures dins l’escola i vam pensar que  augmentaria la participació d’algunes famílies en les activitats.

Dins l’aula el grup classe va treballar diferents temàtiques relacionades amb les cultures i va sorgir la proposta de fer una fira de cultures.  

Els alumnes van organitzar l’exposició per la fira i l’equip docent va planificar els diferents tallers i xerrades per la fira.  I es va convidar a les famílies a participar-ne.

Llança’t a l’entorn!

Partint de les activitats esportives al mar, que són una oportunitat pels alumnes del nostre centre, ens vam plantejar un repte per engrescar-los a treballar en grup: havien d’organitzar un cap de setmana a l’entorn del Cap de Creus. El repte havia de complir una sèrie de requisits:

  • Planificació de 2 dies i 1 nit.
  • Una ruta a peu documentada (wikilok).
  • Una visita d’interès cultural, natural, geològic, patrimonial…
  • Una activitat d’esports de mar.
  • Un pressupost que no sobrepassés els 120€

Per presentar-ho als alumnes i estructurar el projecte, vam crear una web i li vam posar el nom de Llança’t a l’entorn. A les hores de tutoria, un mes abans de la realització del Treball de Síntesi, es va presentar la proposta als alumnes. Durant aquestes sessions, 2 guies del Parc Natural van fer unes xerrades sobre l’entorn del centre i es van donar les pautes per a formar els grups.

Planificació

Els alumnes de cinquè han treballat en un projecte del medi ambient “Els infermers de la Terra” amb el propòsit de conscienciar a les famílies i compartir-ho amb tota l’escola.

Per portar a terme aquest projecte va fer falta una planificació del mateix. Es va decidir treballar-lo a les sessions de Coneixement del medi, llengua, informàtica i biblioteca aproximadament al llarg del segon trimestre.

Aquest projecte ha quedat obert a moments puntuals del tercer trimestre i de cara al proper curs de manera que es pugui anar ampliant i consolidant els coneixements apresos. Es preveu fer unes trobades i jornades sobre el medi ambient amb altres escoles.

En aquest projecte s’implica a les famílies, alumnes i mestres juntament amb l’assessor medioambiental de la zona escolar.

Planificació

EL PATI QUE JO VOLDRIA, és el títol que creiem més adient pel nostre projecte, ja que participem i col·laborem en dinamitzar i implicar als alumnes, mestres, i famílies…, és a dir, a tota la comunitat educativa del nostre centre, en la transformació de les zones del pati.
El claustre va veure la necessitat de convertir i millorar el joc existent, per tal d’explorar noves maneres de jugar. Vam traspassar als alumnes unes enquestes, i a partir dels seus interessos, van poder realitzar un buidatge, d’una pluja d’idees inicials.
A partir d’aquestes idees es van repartir les diferents zones del pati, aconseguint que cada curs n’apadrinés una d’aquestes i així poder portar les idees escollides endavant, i fer-ne un seguiment. Això ens permet avaluar els efectes positius i negatius de les diferents pràctiques.

Planificació

Partint del Festival de Final de Curs, que s’organitzava a través d’alguns mestres i àrees, hem decidit treballar-ho a nivell d’Escola amb col·laboració de la Comunitat Educativa.

Degut al gran èxit que ha adquirit al llarg dels últims cursos, hem volgut treballar-ho d’una manera competencial, implicant tot el professorat i l’alumnat en la seva preparació i organització des d’un primer moment: en la tria del motiu de l’espectacle, en la programació de les  actuacions, els recursos humans i materials,…convertint-lo en un Espectacle dirigit a tot el poble de Sant Miquel de Fluvià..

 

PLANIFICACIÓ

Aquest trimestre els alumnes de cicle mitjà participen al projecte escolar del Banc de Sang i Teixits de Girona.

L’objectiu principal del projecte és portar a terme una campanya de donació de sang que tindrà lloc a l’escola.

Per tal d’introduir el tema als nostres alumnes ens va visitar la Cristina, la persona responsable d’aquest programa, la qual ens va transmetre la importància de les donacions de sang, què en fan d’aquestes donacions, quantes se’n necessiten diàriament…

Finalment ens va explicar quines serien les tasques que haurem de desenvolupar al llarg del projecte: elaborar una carta per a les famílies, dissenyar el logotip i l’eslògan de campanya, elaboració d’una enquesta i disseny i elaboració de pancartes informatives.

TREBALL EN EQUIP DELS DOCENTS

El centre ens facilita 2 hores setmanals per reunir-nos per poder planificar, programar, coordinar, avaluar de manera continuada…

Els objectius:

A partir dels continguts que el centre té establerts per treballar a CS, vam escollir uns objectius que partint de l’àmbit del medi natural, social i cultural, treballessin altres àmbits com ara el matemàtic, lingüístic, educació en valors, digital i artístic.

PLANIFICACIÓ

“Quin personatge de l’edat mitja t’agradaria ser?”

A partir d’aquesta pregunta, proposem als i les alumnes un treball de descobriment d’aquesta època. Pretenem contextualitzar-los en situacions quotidianes d’aquell moment i en un entorn proper per tal de fer més vivencial la vida de l’època.

Cal dir que iniciem un projecte on els coneixements previs per part dels alumnes  no són massa clars ni estructurats i per tant, la descoberta haurà de ser més important. A partir d’aquest descobriment ells i elles hauran de decidir què volen aprendre i què voldran aprofundir.