AVALUACIÓ

L’avaluació es plantejava des de l’observació diària a l’aula i el procés que seguia cada grup per a fer front a les dificultats que es van trobant durant la investigació. No obstant, com a mestres, vam tenir algunes dificultats en l’observació de la feina diària dels alumnes, ja que ens trobem que a aquestes edats els cal molta ajuda en el guiatge i discriminació de la informació.

PRODUCTE FINAL

En aquesta última etapa del projecte es va plantejar als alumnes que, a partir de tota la informació trobada, havien d’elaborar, per grups, un producte final que representés la síntesi del seu treball.  Aquest producte podia ser un treball escrit amb tota la informació trobada, una exposició amb el suport visual d’un mural o un PowerPoint, l’elaboració d’una maqueta, etc.

Tots els grups van optar per fer una exposició oral davant dels companys amb l’ajuda de presentació de diapositives, murals, dibuixos i algun experiment.

 

IMPLEMENTACIÓ

En cada sessió de projecte, els alumnes tenien al seu abast llibres de la biblioteca que parlen dels mitjans de transport o documentació portada per ells mateixos. A més, comptaven amb l’aula d’informàtica i/o accés als portàtils de l’aula, segons convingués.

Durant el procés de descoberta, el paper del mestre va ser orientar en la cerca d’informació (com, on, per què…), discriminar la informació rellevant, i redirigir aquells grups que tinguessin dificultats en organitzar-se.

METODOLOGIA

A partir dels mitjans de transports vistos a Girona  i altres que coneixien ells, vam plantejar la pregunta:

Quin mitjà de transport t’agradaria investigar?

Cada alumne va triar 3 mitjans de transport i tenint en compte aquestes opcions es van formar els grups de treball.

Vam acordar que fossin grups petits per facilitar la participació de tots els membres a l’hora de desenvolupar el projecte.

Dels 37 alumnes de Cicle Inicial es van formar 11 grups de 3 alumnes i un de 4. Aquests grups es van repartir amb 3 mestres i en 3 espais diferents.

En una primera sessió cada grup va pensar i escriure què sabien del mitjà de transport escollit.

En una segona sessió es va plantejar als alumnes què els agradaria saber, com a grup, sobre el seu mitjà de transport i es va elaborar una llista de preguntes, que els serviria d’ índex de la seva investigació.

Cada pregunta es contestava en un full a partir de la informació que anaven trobant interessant i important pel seu projecte.

Cada grup va treballar al seu ritme, posant interès en aquells aspectes que consideraven més rellevants.

Al ser pocs alumnes en el grup s’anaven repartint les taques de secretari.

PLANIFIQUEM

En primer lloc cal tenir en compte que des de la nostra escola els projectes es plantegen com un treball internivell. Per tant el projecte que volem mostrar està desenvolupat per tots els alumnes de CI durant el segon trimestre.

El punt de partida del nostre projecte va ser la sortida que vam fer a la ciutat de Girona. Vam plantejar diferents reptes on els alumnes tinguessin la necessitat d’observar com la gent es desplaça per la ciutat, buscant diferències amb els mitjans de transport que hi ha en el nostre poble.

Hem tingut present les diferents àrees curriculars en el desenvolupament del projecte depenent dels interessos de cada grup.

QUI SOM?

L’escola els Terraprims està situada en el municipi de Saus, Camallera i Llampaies (Alt Empordà), però, també, hi assisteixen nens i nenes dels pobles veïns: Sant Mori, Vilaür, Vilopriu, Gaüses i Valldevià.

Actualment, hi ha 135 alumnes i el claustre està format per 14 mestres.

Aquest any ens hem iniciat en el treball per projectes a l’etapa de primària. Aquests es duen a terme al llarg de 3-4 sessions setmanals d’una hora i mitja i es realitzen en grups internivells.

En el bloc presentarem tres projectes, un per a cada cicle: a cicle inicial “Els transports”, a cicle mitjà “La sang dona vida” i a cicle superior “L’Edat Mitjana”.

DCIM100MEDIADJI_0010.JPG