ACTIVITATS

Sessió en la que es fa un gran recull de llibres temàtics i es reparteixen per taules per facilitar l’accés a tota la mainada per anar entrant en el tema.

Visita a Sant Miquel de Fluvià on s’hi troba un dels conjunts medievals més importants de Catalunya: Església, monestir, campanar, font, fossat… Ens fa el guiatge el mossèn del poble, persona amb un ampli coneixement històric i amb unes qualitats pedagògiques que permeten fer arribar a la mainada aquest coneixement.

Cada grup de 3 va escollir un moment de l

Sessió en la que es fa un gran recull de llibres temàtics i es reparteixen per taules per facilitar l’accés a tota la mainada per anar entrant en el tema.

Visita a Sant Miquel de Fluvià on s’hi troba un dels conjunts medievals més importants de Catalunya: Església, monestir, campanar, font, fossat… Ens fa el guiatge el mossèn del poble, persona amb un ampli coneixement històric i amb unes qualitats pedagògiques que permeten fer arribar a la mainada aquest coneixement.

Cada grup de 3 va escollir un moment de l’Edat Mitjana per representar:

La pesta negra, un casament arreglat, visita a un monestir, un enterrament,  un atac a un castell, el bufó de la cort, robatori…

Entremig es varen treballar cerques d’informació amb diverses propostes.

L’activitat final era una sessió en que cada alumne sortia per explicar quin personatge havia decidit que hagués volgut ser a L’Edat Mitjana i havia de fer tota l’argumentació tenint en compte aspectes a favor i també en contra (aquest havia estat un treball fet a expressió escrita, treballant el text argumentatiu com a tipologia textual).

’Edat Mitjana per representar:

La pesta negra, un casament arreglat, visita a un monestir, un enterrament,  un atac a un castell, el bufó de la cort, robatori…

Entremig es varen treballar cerques d’informació amb diverses propostes.

L’activitat final era una sessió en que cada alumne sortia per explicar quin personatge havia decidit que hagués volgut ser a L’Edat Mitjana i havia de fer tota l’argumentació tenint en compte aspectes a favor i també en contra (aquest havia estat un treball fet a expressió escrita, treballant el text argumentatiu com a tipologia textual).

METODOLOGIA

Els 39 alumnes de cicle mitjà han estat agrupats en tres grups de 13 alumnes cada un. Cada un d’aquests grups té una mestra que els orienta i els acompanya.

Alguna de les tasques que desenvoluparan els diferents grups són específiques de cada un. Per exemple, un s’encarregarà d’elaborar la carta a les famílies, un altre de dissenyar el logotip i l’eslògan de la campanya i l’altra l’estadística d’assistència a les altres donacions dutes a terme al poble.

Altres seran comunes, com l’elaboració de l’obsequi que es donarà als donants, o l’estudi de l’aparell circulatori i el cor (visualització de vídeos, participació al Kahoot, tallers experimentals…).

IMPLEMENTACIÓ

Vam encetar el projecte parlant amb els alumnes sobre què en sabien de la Sang. Després de la pluja d’idees inicial vam presentar la xerrada duta a terme per la Cristina del Banc de Sang i Teixits,  en acabat, vam relacionar la informació prèvia amb l’adquirida.

Sota la pregunta: “puc anar a donar sang?”, vam posar-nos en el rol d’una família que necessita fer una transfusió de sang a un parent durant una intervenció quirúrgica. D’ aquesta manera els nens i nenes van haver de preguntar a casa el seu grup sanguini i el seu RH i vam elaborar una graella de compatibilitats de donants.

Les activitats es dividirien en dos apartats. Les activitats que ja ens venien marcades pel projecte (eslògan, logotip, carta, cartell,…) i les activitats dissenyades per a donar resposta a les curiositats dels alumnes.

A continuació vam distribuir els grups en tres tallers diferents de manera rotativa. Un taller dedicat a l’observació i dissecció d’un cor animal, el segon taller centrat en l’aparell circulatori i el tercer basat en relacionar la freqüència cardíaca amb l’aparell circulatori i l’aparell respiratori.

Entre docents ens vam coordinar per a treballar els continguts procedents de diverses àrees com per exemple plàstica , educació física, matemàtiques, medi, etc.

Els alumnes van documentant el projecte i els seus processos d’aprenentatge a la seva llibreta personal , el “Diari de Projectes”  on plasmen la reflexió del treball a nivell individual i de grup, així com, planifiquen què els queda pendent de realitzar.

PLANIFICACIÓ

Aquest trimestre els alumnes de cicle mitjà participen al projecte escolar del Banc de Sang i Teixits de Girona.

L’objectiu principal del projecte és portar a terme una campanya de donació de sang que tindrà lloc a l’escola.

Per tal d’introduir el tema als nostres alumnes ens va visitar la Cristina, la persona responsable d’aquest programa, la qual ens va transmetre la importància de les donacions de sang, què en fan d’aquestes donacions, quantes se’n necessiten diàriament…

Finalment ens va explicar quines serien les tasques que haurem de desenvolupar al llarg del projecte: elaborar una carta per a les famílies, dissenyar el logotip i l’eslògan de campanya, elaboració d’una enquesta i disseny i elaboració de pancartes informatives.

LA VEU DELS ALUMNES

A la part inicial ells diuen tot el que en saben i a partir d’aquí també tot el que volen saber, aquest serà l’eix vertebrador de tot el projecte.

Al final de cada projecte es fa una autoavaluació en que els alumnes valoren el seu treball i el grup, en concret, les seves aportacions al grup, com han treballat, què han assolit…

Aquesta informació queda reflectida a l’informe (document final que els alumnes presenten de cada projecte i que conté a grans trets tres parts: Inicial de presentació, justificació i membres del grup; una segona on s’hi fan diverses demandes sobre les propostes treballades i la tercera de reflexió personal i valoració del propi treball i en relació al grup) o en alguns projectes, també en una rúbrica d’autoavaluació on ells mateixos es situen en el que han assolit.

TREBALL EN EQUIP DELS DOCENTS

El centre ens facilita 2 hores setmanals per reunir-nos per poder planificar, programar, coordinar, avaluar de manera continuada…

Els objectius:

A partir dels continguts que el centre té establerts per treballar a CS, vam escollir uns objectius que partint de l’àmbit del medi natural, social i cultural, treballessin altres àmbits com ara el matemàtic, lingüístic, educació en valors, digital i artístic.

PRODUCTE FINAL

Treball de recerca dels estaments socials i una representació gràfica plàstica.

Text argumentatiu on, gràcies a la informació trobada i treballada, argumenten davant del gran grup el perquè de la tria del seu personatge.

A partir de la pregunta inicial es creen grups que s’articulen mitjançant els seus interessos. Es fa recerca de la informació necessària per poder contestar la pregunta inicial, sabent que al final, l’hauran d’explicar a la resta de companys.

Dins les inquietuds mostrades pels alumnes relacionades amb la pregunta inicial, es prepara una representació teatral que inclou guió-escenificació-vestimenta i es porta a terme en un escenari en el context proper com és St. Miquel de Fluvià, poble rellevant de l’Edat Mitjana.

IMPLEMENTACIÓ

Els diferents grups, a part de les cerques habituals en relació al que han demanat en el Què en volem saber, es preparen representacions de diferents situacions de l’època: La pesta negra, la vida als monestirs, un enterrament, un casament, un atac a un castell, un robatori, mitjans de transport, el bufó…

Es fa una sortida a Sant Miquel per fer una visita guiada amb una persona del poble que té un ampli coneixement i una gran capacitat per connectar la mainada amb el que anem a descobrir.

S’utilitza molt la descoberta en petits grups i posades en comú, ja sigui per trobar informació, com pels teatres…

Per relacionar els nous coneixements amb els c previs, a final de projecte es fa una revisió que cadascuna de les preguntes del què volem saber per comprovar que ho han entès i après. També es fa una petita prova molt pràctica, amb mapes, imatges (vestits dels diferents estaments socials, monuments romànics i gòtics…).

S’ha treballat també l’escala i amidaments per poder elaborar un plànol, tot a partir de la petició del Compte de la zona, de manera lúdica i creativa.

Els alumnes van recollint totes les informacions en una llibreta de projecte.

METODOLOGIA

Per iniciar el projecte, amb el grup-classe, s’ubica l’edat mitjana en un esquema temporal de la història. Després es posa a l’abast dels alumnes un recull atractiu de llibres i es pretén que a través d’aquestes lectures s’endinsin a l’època i puguin començar el projecte amb una idea més clara del que fou aquell temps.

Es treballarà en l’entorn proper ja que en aquest hi ha riquesa d’aquesta època, concretament a Sant Miquel de Fluvià: Monestir, església, campanar, font, forn de ceràmica…

A partir del que volen saber s’organitzen els grups (3 persones) on es tenen en comte la combinació de cursos, diferències de ritme, de caràcters… Aquests van rebent propostes fetes pels mestres i les van resolent o treballant successivament. La guia per l’elaboració de les propostes la marquen les demandes dels nens.

Tot el que es va preparant es fa en treball en equip dels docents per poder quedar reflectit el fer de tota la mainada, i així es va fent programació, avaluació continuada…