Avaluació i veu dels alumnes

L’avaluació del projecte s’ha realitzat a tres nivells:  mestres, alumnat i famílies.

Pel que fa a l’alumnat s’ha fet una valoració final del projecte a l’hora de tutoria a nivell de grup i oral.

A les famílies se’ls ha enviat un qüestionari de valoració sobre l’impacte que ha tingut el projecte a nivell familiar.

Finalment , les  mestres hem valorat el projecte en una reunió extraordinària  de l’equip impulsor.

En general en els tres àmbits (alumnat, famílies i mestres) les valoracions han estat molt positives.

Producte final

Per tal de respondre a l’objectiu que ens vam proposar a l’inici del projecte hem elaborat un vídeo promocional sobre les tres R: Reciclar, Reduir i Reutilitzar.

Aquest vídeo pretén conscienciar i difondre la necessitat de la implicació de tots i totes en la bona gestió dels residus. La campanya s’ha fet a través de les xarxes socials amb la col·laboració de les famílies i de  l’ajuntament.

També, una vegada analitzada la situació de la recollida selectiva al nostre poble, els alumnes han presentat a l’ajuntament una proposta de millora sobre el tema: recollida porta a porta, papereres de colors als llocs públics i a l’escola, incentius per les persones que reciclen correctament, etc.

 

Reciclem!

IMPLEMENTACIÓ.

El projecte ” Reciclem! ” s’ha implementat al llarg del curs 2018-19.

L’alumnat va rebre la primera informació  mitjançant una activitat organitzada per l’agencia catalana de residus on a través d’uns inflables, al centre Cívic del poble, van demostrar quins eren els seus coneixements previs.

A través de diferents activitats,cada curs ha obtingut la informació mitjançant fonts diverses com ara:  enquestes, fotos, observació directe dels diferents contenidors, recerca a la xarxa, vídeos, visita al CTR i la deixalleria, etc.

Els i les alumnes, al llarg del curs, amplien els seus coneixements a través de diferents reptes, recerca d’informació,…I els comparteixen amb la resta de companys/es.

Reciclem!

El nostre projecte es duu a terme durant tot l’any i hi participa tota la comunitat educativa amb l’objectiu que des del poble es potenciï el reciclatge.

És un projecte interdisciplinari de manera que es treballa des de totes les àrees dins l’horari habitual.

Al llarg de tot el curs, per cicles, es programen diferents activitats per dur a terme des de les diferents àrees.

El procés d’ensenyament-aprenentatge és un procés on l’alumne hi ha de tenir un paper actiu i on ha de ser el protagonista del seu propi aprenentatge, essent sempre el descobridor del què ha après.

Totes les activitats es duen a terme seguint un mateix patró partint sempre dels coneixements previs dels alumnes.

Sempre es procura que hi hagi activitats internivell i crear espais on els alumnes puguin compartir els seus aprenentatges.

 

Planifiquem i ens organitzem!

Els membres de l’equip impulsor vam decidir que el projecte interdisciplinari anual d’enguany seria: RECICLEM! Vam escollir aquest tema amb l’objectiu d’aconseguir una millora a nivell de poble pel que fa a la recollida selectiva, la reducció i la reutilització dels residus. Vam presentar el projecte a través d’una activitat promoguda per l’Agència Catalana de Residus i que consistia en una petita xerrada juntament amb una activitat lúdica amb inflables. A partir d’aquest moment i per cicles hem anat programant i duent a terme diferents activitats. Les que són internivells es van planificant al llarg del curs a les reunions de claustre.

Escola Sant Andreu

L’escola Sant Andreu és un centre del municipi de Borrassà amb 75 alumnes i 10 mestres. Fa anys que treballem per projectes en diferents àmbits:

  • Un projecte anual interdisciplinari i internivells on s’intenta implicar a tota la comunitat educativa.
  • A Educació Infantil (descoberta de l’entorn).
  • L’àrea de medi a Cicle Inicial.
  • Puntualment a Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Hem decidit formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques per aprendre i compartir experiències amb altres escoles i així millorar la nostra tasca docent.

Al ser una escola petita tot el claustre forma part de l’equip impulsor.