Compartim les descobertes

Les exposicions orals és un moment important del projecte, és el moment de poder sintetitzar i compartir tot allò que ha investigat i descobert cada grup de treball.
Després de tot el procés d’investigació de cada aparell de cos, els grups preparen una presentació per tal de poder compartir tot allò que han après del seu aparell, explicar la seva maqueta i el seu experiment.
Abans de la sessió de la primera exposició, cada grup reflexiona sobre els aspectes que són importants per fer una bona presentació:
Tenir clars els conceptes que volem explicar.
Poder explicar, si ho podem explicar és que ho hem entés, cada apartat sense haver de llegir-lo.
Repartir-nos la presentació de forma equilibrada.
Tenir un bon to de veu, vocalitzar.
Utilitzar la presentació, és a dir, poder assenyalar les parts importants, poder explicar les imatges…
Fer aquest treball a nivell de grup ens dóna peu a iniciar el treball dels criteris d’avaluació que estan a la rúbrica de les exposicions orals i que cada nen i nena sigui conscient de què se li avaluarà.
Durant les exposicions, els oients tenen un paper actiu, prenen apunts de l’explicació dels seus companys i al finalitzar les preguntes fan una valoració de l’exposició amb una rúbrica on s’han desenvolupat la gradació dels criteris d’avaluació que hem anat treballant. En aquesta rúbrica cada nen i nena analitza i avalua el treball del grup que ha fet l’exposició, li posa una nota numèrica segons els nivells assolilts de cada criteri i també posen alguna observació a destacar del treball del grup.
En aquest darrer apartat també és important treballar el tipus de llenguatge que fem servir per tal de fer la valoració, emprar un llenguatge assertiu, destacant els aspectes positius del grup i podent explicar què han de millorar amb propostes i consells que puguin servir al grup que ha fet l’exposició per a millorar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *