AVALUEM LA FEINA FETA

L’avaluació del projecte va iniciar-se amb la complementació d’un formulari KPSI i una pluja d’idees per part de tots els alumnes. Cal tenir en compte que moltes de les activitats es van realitzar de manera conjunta (cinquè i sisè) i barrejant alumnes de tots dos nivells.

Hi ha hagut tres nivells avaluatius: una autoavaluació, una coavaluació (dins del grup cooperatiu) i una darrera coavaluació de gran grup (exposició de la recerca realitzada i de les conclusions a que s’ha arribat).

Finalment els alumnes han tornat a complimentar el formulari KPS i hem realitzat la comparació dels resultats inicials amb els finals i la valoració ha estat força positiva.

?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *