Planificació del Congrés de Zoologia 1r ESO

 1. PROJECTE: “CONGRÉS DE ZOOLOGIA”
 2. GRUPS D’ALUMNES: 1r ESO
 3. TEMA:

Es proposa el projecte a l’alumnat de la següent manera:

“Sou un grup de científics novells que heu fet una expedició naturalística per diferents parts del nostre planeta. Com a resultat de les vostres investigacions creieu que heu descobert dues espècies noves d’animals, un invertebrat i un vertebrat. De tornada a Teià, us trobeu en un punt del treball de gran importància, heu de presentar els vostres descobriments a la comunitat científica perquè els donin validesa, i fer, posteriorment, la divulgació de les vostres troballes a la resta de la població. Algunes preguntes que us podeu fer per poder acomplir aquestes tasques serien:

 • Com podem confirmar la veracitat dels nostres descobriments?
 • A quin congrés presentarem els nostres treballs?
 • En quins àmbits farem la divulgació de les recerques fetes?

Treballareu diferents aspectes del projecte des de diferents matèries. Hi haurà un taller de com fer un pòster científic a càrrec d’un investigador del PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona).”

 a. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS DE RECERCA

Hi haurà grups de 2 o 3 persones a cada classe. Cada grup ha descobert un invertebrat i un vertebrat. Els dos animals són espècies noves, per tant, desconegudes fins a l’actualitat. Gràcies a les vostres investigacions heu vist que cadascuna d’elles pertany a un gènere existent, o bé del passat o bé del present.

 b.TASQUES FINALS A PRESENTAR

 • Heu de fer una maqueta dels dos animals descoberts presentades en un suport que permeti entendre el lloc on els heu trobat.
 • Heu de fer un pòster científic en què justifiqueu la descoberta d’aquestes noves espècies. Es farà una exposició al passadís de l’institut perquè tota la comunitat educativa del centre pugui ser partícip de les vostres recerques.
 • Heu de fer una presentació dels vostres animals al Congrés de Zoologia davant la resta de grups investigadors.
 • Heu de fer una presentació de les vostres investigacions a l’alumnat del CIM de 6è.
 • També convidarem a un Berenar Científic a les vostres famílies per fer-les partícips dels vostres treballs de recerca. Hi haurà lectura de poemes i actuacions musicals.

 c. ÀREES IMPLICADES

 1. CCNN: Recerca científica. Fitxes tècniques. Elaboració pòster. Congrés Zoologia / CIM.
 2. EVP: Dibuixos i maquetes. Elaboració del pòster. Congrés Zoologia / CIM.
 3. CCSS: Recerca científica. Distribució biogeogràfica. Power.point. Elaboració del pòster. Congrés de Zoologia.
 4. CATALÀ: Descripció i justificació. Elaboració pòster. Congrés Zoologia. Berenar Científic / CIM.
 5. CASTELLÀ: Poemes enigmes. Elaboració pòster. Berenar Científic / CIM.
 6. ANGLÈS: Abstract pòster. Vocabulari, gramàtica. Elaboració del pòster.
 7. TECNOLOGIA. Suport medi natural de les maquetes. Congrés Zoologia. Berenar Científic / CIM.
 8. EDUCACIÓ FÍSICA: Expressió corporal. Congrés Zoologia. Berenar científic / CIM.
 9. MATEMÀTIQUES: Proporcionalitat. Elaboració dibuixos i maquetes. Blog.
 10. MÚSICA: Peces musicals. Berenar Científic.
 11. OPTATIVES: Suport de les altres tasques.
 1. DOCENTS IMPLICATS: TOT L’EQUIP DOCENT DE 1r ESO.
 1. TEMPORITZACIÓ:

  a. PRÈVIA: Es fa necessari un treball previ amb un seguit d’activitats des de les diferents matèries per poder realitzar las tasques del projecte. Són necessàries unes tres hores de cada matèria. Es presentaran maquetes, pòsters, etc. de cursos anteriors perquè l’alumnat pugui veure diferents models de les seves futures produccions. També es criaran animals vius com per exemple grills. És important aquesta feina preparatòria perquè l’alumnat pugui desenvolupar el triangle competencial:

 

 TRIANGLEb. NUCLI DEL PROJECTE: Es necessiten dues setmanes intensives de treball. La primera de recerca i la segona de materialització dels productes (maquetes, pòsters, poemes, etc.). Al final de cada dia s’haurà de reflexionar sobre la feina realitzada i es prepararà la de l’endemà mitjançant una acta de treball i un full de planificació de les activitats del dia següent.

c. POSTERIOR:

 

 • CONGRÉS DE ZOOLOGIA: Dues hores (abans i després del pati). Posada en comú entre els diferents grups de recerca, abans del pati invertebrats i després del pati vertebrats.
 • EXPOSICIÓ DELS PÒSTERS: Durant diverses setmanes.
 • BERENAR CIENTÍFIC: Acte de divulgació a les famílies i a membres de la comunitat. Dues hores.
 • CIM: Acte de divulgació a l’alumnat de 6è de primària de l’Escola El CIM. Una hora.