Etimologies gregues amb música

Els alumnes de la Miranda, bons col·laboradors d’Aracne fila i fila, s’estrenen a L’univers clàssic dels nostres mots amb aquest vídeo d’etimologies gregues.

Publicat dins de Ètims grecs, General | 1 comentari

Lletres gregues arreu: la ρ i el diagrama de risc

La reducció simultània de la taxa de contagi i del nombre de persones infeccioses permetrà mantenir-nos en una situació de baix risc epidèmic. El factor Ro no només surt a la pel·lícula Contagion (2011), és utilitzat en epidemiologia: és el nombre de casos, de mitjana, que seran causats per una persona infectada durant el període de contagi. Vid. Telenotícies migdia TV3 – 06/05/2020:

Publicat dins de Alfabet, Del grec al català, Ètims grecs, Experimentals, General, Medicina | Etiquetat com a , , | 1 comentari

Quina relació tenen les vacunes amb les vaques?

En confinament en temps de Covid-19, a l’espera de la vacuna que ens permeti tornar a la normalitat, Antoni Tortajada a la contraportada del TN vespre de TV3 del 16 d’abril ens ho explica a “L’erradicació de la verola” (també ho podreu llegir a la pàgina 77 d'”Arrels del lèxic científic, tècnic i humanístic, ed. Teide):


Carregant vídeo…

Què és una vacuna?
Qui va ser el descobridor de les vacunes?
Des de quan ens vacunem?
Per què les vacunes es diuen així?
Quina relació tenen les vacunes amb les vacas?

Publicat dins de Biologia, Del llatí al català, Ètims llatins, Experimentals, Medicina | 1 comentari

Etimologia grega i llatina del lèxic del coronavirus

A dates d’avui, molts estem en estat de confinament, a causa del coronavirus. Aquest està repercutint a gairebé tots els àmbits de la nostra vida. Tots sabem que el primer cas de coronavirus va ser el 17 de novembre a la ciutat xinesa de Wuhan,  però que s’ha estès per tot el món, fins i tot a Espanya, arribant a un estat de pandèmia. Estem en estat d’alarma per aquest virus i els mitjans de comunicació no paren de pronunciar paraules com ara: pandèmia, epidèmia o símptomes, les quals ara estan molt arrelades al nostre vocabulari. Però, realment sabem el significat d’aquestes paraules?

En aquest article, demostrarem que el grec i el llatí està a tot arreu i també són actualitat arran de la COVID-19, una malaltia molt contagiosa que ens afecta l’aparell respiratori: el nas, la boca i els pulmons. Ara, comencem:

Coronavirus: Família de virus que poden provocar infeccions respiratòries des de refredats comuns fins a pneumònies greus.

Prové del llatí corōna (corona, garlanda) + virus (verí).

Coronavirus

Epidèmia: Malaltia infecciosa àmpliament difosa dins un territori: tal com ho indica la formació de la paraula epí (ἐπί): a sobre de + demos (δῆμος): poble. Epidemiologia, epidemiòleg…

Sindèmia: sin σύν (amb) + demos (δῆμος): poble. Dues o tres epidèmies que tenen causes comunes.

Pandèmia: pan (πᾶν): tot + demos (δῆμος): poble. La pandèmia seria el següent grau, quan s’estén a més d’un país.

Exemples de paraules formades per ἐπί (epí):

Epidermis: Capa de teixit més externa de la pell.

epí (ἐπί): a sobre de + derma (δέρμα): pell= a sobre de la pell.

Epicentre: Punt de la superfície de la Terra situat a la vertical que passa pel focus d’un terratrèmol.

epí (ἐπί): a sobre de + kentron (κέντρον): centre= just en el centre.

Altres paraules amb el prefix epi-:

Epíleg
Episodi

Exemples per demo- (sufix d’epidèmia):

Democràcia: demos (dêmos): poble+ kratos (κράτος): govern=  govern del poble.
Demografia: demos (dêmos): poble + grafia (graphia): qualitat d’escriure o gravar.

Antibiòtic: Fàrmac que actua contra els bacteris, eliminant-los o aturant-ne el creixement i la reproducció. Anti (άντί) : contrari, oposat + bíos (βιος): vida + tikos (τικός) relatiu a.

Bacteri: prové de la paraula grega baktería (βακτήρια). Significa bastó o vara, això és degut a que la majoria dels bacteris tenen aquesta forma.

Antiviral: Fàrmac que actua contra els virus. Anti (άντί): en contra + virus (en llatí): suc de plantes nociu per a la salut.

Asimptomàtic: que no presenta símptomes. A (α) : no, sense + symptoma (σύμπτωμα): símptoma + tikos (τικός) .

Símptoma (σύμπτωμα): syn (σύν):a la vegada + piptein (πιπτειν): caure + ma (μα): indica resultat.

Contagi: transmissió d’una malaltia infecciosa per contacte directe o indirecte. Es mesura amb el factor RO (lletra grega).
Prové de la paraula llatina contagium significa transmissió d’una malaltia,  formada a partir de la preposició cum– “conjuntament amb”, el verb tango “tocar” i el sufix que assenyala el resultat -i (us).

Confinament: És la mesura consistent a aïllar algú dins un espai limitat per motius diversos, com ara de salut pública. Es forma a partir del llatí cum- “juntament amb, tot junt”, el substantiu fin(em) “límit, frontera” i el sufix instrumental -ment(um).

Incubació: Acció de covar o d’incubar, per exemple, una malaltia infecciosa. Prové del llatí incubatio, incubationis i és l’acció del verb incubare.

Decubació, per oposició a incubació. En el curs d’una malaltia infecciosa, temps comprès entre la desaparició dels símptomes i el restabliment complet al final del període infecciós.

Diagnòstic: Determinació d’una malaltia a partir de la història clínica i del conjunt de símptomes i signes que presenta el pacient. Prové del grec diagnostikos (διαγνωοτικός): a través del coneixement.

διαγνωστικός: dia (διά): a través de + gnosis (γνώσις): coneixement + tikos (τικος): relatiu a.

També prové del grec el sinònim de diagnòstic, la diagnosi.

Cas confirmat: és un cas diagnosticat. Cas del llatí casus que vol dir sort, casualitat, accident i confirmat (del verb confirmar) del llatí confirmare i significa corroborar la veritat.

Immunitat: És la resistència natural o adquirida d’un organisme davant d’agents infecciosos o tòxics. És un cultisme importat del llatí: in- “endins, cap endina”, munir(e) “reforçar” i -itat(em) “qualitat”.

Higiene: Del grec  ὑγιεινός saludable a partir de ὑγιής salut. La dea de la salut era Higiea, la filla d’Asclepi. Una de les mesures més eficaces per evitar contagis és la higiene, especialment rentar-se les mans sovint, amb aigua i sabó (del llatí sapon(em) “sabó o tint per als cabells”, importat del germànic saipôn “resina”. ) o amb una solució hidroalcohòlica.

En el moment de tossir o esternudar, es recomana tapar-se la boca i el nas amb un mocador de paper d’un sol ús o amb l’avantbraç (no amb la mà).

Infecció: Prové del llatí tardà infectiōn(em) a partir del verb inficere tacar, corrompre. Infectologia, infectòleg…

Traçabilitat: És la capacitat d’identificar l’origen, l’evolució i la localització d’una infecció. A partir d’una adaptació del verb anglès amb el significat de “seguir el rastre”, l’ètim principal prové d’una forma verbal de llatí vulgar *tractiar(e) “atreure” derivada del participi de perfet del mot clàssic trahere (en tenim altres mots com tractor, distracció, extreure…). L’arrel va acompanyada de les formes sufixades -bil(em) “que és possible” i -itat(em) “qualitat”.

Quarantena: Es refereix a quaranta dies d’aïllament social per evitar encomanar una malaltia. Prové del mot llatí quadraginta (a partir de quattuor quatre), quatre vegades deu, és a dir, quaranta dies.

Sèpsia: del grec  σῆψις a partir del verb grec σήπω podrir + -si(s)/-s(o)- acció. Des d’Hipòcrates, vol dir putrefacció.


Vacuna

Altres mots com ansietat i confinament a Verba volant, el programa de Pepa Fernández a rtve amb Emilio del Río:

L’Emma de Cultura Clàssica de 4t ha fet aquest vídeo sobre el lèxic grecollatí de la Covid_19:

Núria de 4t de l’ESO de Cultura Clàssica i de Llatí ha fet aquest:

Quins altres mots coneixeu d’arrel grecollatina de la Covid_19? Per exemple, sabeu que pot ser també símptoma de Covid_19 la pneumònia (inflamació pulmonar aguda originada per una infecció del πνεύμων “pulmó”), la diarrea (de l’antic grec διάρροια a partir de la preposició διά “a través de” i ῥέω “fluir”) però també l’agèusia (o pèrdua de funcions gustatives de la llengua) a partir del grec α privativa i γεύω (“tastar”) i anòsmia (o pèrdua del sentit de l’olfacte) a partir del grec α privativa i ἡ ὀσμή, ῆς (“olor”).

Azahar i Claudia

4t ESO Cultura Clàssica

Vid. L’alfabet grec i les variants de la covid_19

Publicat dins de Del grec al català, Del llatí al català, Ètims grecs, Ètims llatins, Experimentals, General, Medicina | 4 comentaris

Cinc mots d’arrel grega

Tot i el confinament pel coronavirus, els alumnes de Cultura Clàssica de 4t continuen la recerca dels ètims grecs del català, tot inspirant-se en ¿Eso es griego?

L’Azahar i la Clàudia han triat aquests:

La Núria ha triat aquests:

L’Emma ha escollit aquests cinc:

La Judith ha seleccionat aquests cinc:

En Youssef ha preferit esmentar cinc ètims d’origen grec:

En Badr ha triat també 5 ètims:

Kathe ha triat aquests altres cinc mots actuals:

Adeiana ha triat aquest cinc mots:

I vosaltres, quins altres cinc mots o ètims grecs escolliu?

Publicat dins de Del grec al català, Ètims grecs, General | 1 comentari