ARDUINO: Pràctica 7: Servomotor controlat per un potenciòmetre

Un servomotor és un motor que es caracteritza per la seva precisió, ja que pot situar-se en qualsevol posició dins d’un rang de gir, normalment de 0º a 180º. No són motors pensats per fer moure un vehicle que recorri certa distància, sinó per moviments de precisió com podria ser el d’un braç robot.

Són tres els cables de què disposa el servomotor, i hem connectar de manera correcta: 
  • Cable vermell: es connectarà a la tensió de 5 V. 
  • Cable negre: es connectarà a terra (0 V).
  • Cable blanc o taronja: es connectarà al pin de control (del 0 al 13).
Per al control dels servomotors Arduino posseeix una llibreria específica. Una llibreria és una col·lecció de funcions que estan especialment creades per facilitar el maneig de certs dispositius, i que no són carregades per defecte a Arduino. Algunes de les llibreries més utilitzades són les de control ús de: servomotors, motors pas a pas, pantalles de cristall líquid, matriu de LEDs, memòries SD, sensor d’ultrasò …
Amb el muntatge de sota, farem el control d’un servomotor usant un potenciòmetre. Aquest té el terminal del mig connectat a la sortida analògica A0, mentre que el servo està connectat a pin 9 digital. EL codi per l’Arduino el teniu a sota. Aneu movent el potenciòmetre per veure els diferents efectes sobre el servomotor. Munteu el següent circuit:

Entreu a bitbloq i copieu els següents blocs:

Aneu girant el potenciòmetre i veureu que el servo es va movent segons el valor pres a la variable mando.
La funció mapear serveix per fer proporcionals els 1023 valors de les entrades analògiques als 180º que gira el servo, de manera que quan el potenciòmetre valgui 0, l’angle serà 0, i quan valgui 1023, el servo girarà 180º.

PRÀCTICA AVANÇADA: Serieu capaços de controlar 2 servos amb 2 potenciòmetres?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *