ARDUINO: Pràctica 6: LED d’intensitat aleatòria

En moltes ocasions és molt útil utilitzar nombres aleatoris, seleccionats a l’atzar. Comportaments inesperats, sort, espontaneïtat, … són fruit d’usar nombres aleatoris. Vegem com treballar-los amb Arduino:
Abans de res, hem de configurar en el setup que Arduino comenci a generar nombres aleatoris, utilitzant l’ordre randomSeed ():
  • void setup() { randomSeed(0); }: genera un numero aleatori
  • randomSeed(analogRead(A5)): l’entrada analògica A5 agafa un valor analògic
Com a pràctica, simularem un LED com si es tractés d’una espelma, variant la intensitat de llum i la durada amb nombres aleatoris. Munteu el mateix circuit que amb la pràctica del blink, un LED connectat al pin 9.
Obriu bitbloq i podeu els següents blocs:
El codi queda de la següent manera:


void setup()
{
pinMode(9,OUTPUT);
}
void loop()
{
int brillo=random(100,256);
analogWrite(9,brillo);
int tiempo=random(50,151);
delay(tiempo);
}

  • int brillo; int tiempo: es defineixen dues variables,

  • pinMode(9,OUTPUT): el pin 9 té un led com a sortida (OUTPUT)

  • brillo=random(100,256): la intensitat agafa un valor aleatori entre 100 i 256

  • analogWrite(9,brillo): el led del pin 9 usa el valor brillo aleatori

  • tiempo=random(50,151): el temps de durada agafa valors aleatoris entre 50 i 151


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *