Archive for 29 març 2023

Rovelló, el valent. Capítol 5

FENT LES PAUS

1.-Com és deien els dos gossets de la masia ?
-Com el van rebre cada un d’ ells ?
-On es va amagar el Rovelló ?
-Què van fer amb la gossa perquè no molestés al Rovelló ?
2.- Què li van donar per dinar al Rovelló ? – Per què et sembla que li van estovar amb aigua ?
-Per què la Sanda no va dinar ? – Qui se’l va menjar els seu dinar ?
-Què li va passar quan a la tarda va trobar els gats ? -Què va descobrir el gosset ?
3.-Què va passar a l’ hora d’ anar a dormir ?
-Per què no servia paer caçar, segons l’ Arròs ? -Què feia molt bé el Rovelló ?
-Què feia el Rovelló quan hi havia tempesta ?
-Per què creus que els altres dos gossos no en feien ni cas ?
-Creus que en Rovelló era feliç en el mas ? -Per què ?

Bernat i els bandolers. Capítol 4

LA SABATA D EIXIMEN
1.-A on havien portat a en Jaume,, el germà del Bernat ?
-Qui era Eixemen ? -Què hi anava a fer a la masia del pare d’ en Bernat ?
-A qui va conèixer en Jaume la primera nit ? -A què es dedicava ?
-Qui eren els nyerros i els cadells segons aquest noi ?
-De quin bandoler famós es parla en aquest capítol ? -N’ havies sentit a parlar ? -En coneixes el nom d’ algun altre ?
-Quina era la feina que havien de fer al Castell Sec ?
2.Què havia de fer en Jaume, doncs, per poder tornar a veure el seu germà , segons li va dir en Guimmem ?
-A on van fer anar a en Jaume a mig matí ? – A qui va veure allà ?
-Què va arribar al migdia al castell ? -Què venia a fer ?
-Quin problema tenia Eixemen ? -Què va fer en Jaume amb el ganivet que havia arreglat la sabata ?
-Què va Eixemen per recompensar a en Jaume ?
-Quina va ser la primera cosa que va fer en Jaume a l’ arribar a la casa d’ Eixemen ? -Què li van comentar ?-
-Què creus que vol dir en Jaume quan pensa que 2 mai tenim tota la sort” ? T ha passat a tu algun cop ?.Explica-ho .

Go to Top