Archive for 14 març 2023

Construïm una llum

Hem construït una llum amb els tacs d’ un palet .Primer vam llimar el tac de fusta. Tot segut el cub que vam obtenir el vam forrar amb paper d schappet. Tot seguit hi vam fer un forat per posar el portalàmpades. Vet aquí les imatges.

Concurs arròs Montsià

Com cada any , aquest també participem en el concurs d’ arròs Montsià .
Primer veiem un video de la collita i el procès d’ envasat de l’ arròs i la seva distribució . Els alumnes en fan una petita redacció de les principals idees del video per escrit . Tot seguit i amb l’ ajut de la família cada alumne escriu una recepta de l’ arròs. Finalment ho enviem a arròs Montsià .
El premi és una estada al Delta de l’ Ebre pel guanyador .
Tothom rep, pel sol fet de participar, un paquetet d’ arròs i un imant .

Bernat i els bandolers. Capítol 2

L’ HOME DE L’ ULL TAPAT

1.-  Què vol dir la frase  ” En Bernat tenia un nus a la gorja” ?
-Per què creus que hi havia gent que mai havia estat en una ciutat ?
-Qui van trobar dins l’ ermita ? -Què els va dir ?
-Què van fer difinitivament ?
-Per què creus que en Jaume feia cada nit ub tall al bastó ?
2.-Què vol dir ?
-Li feia mal l’ estómac.
-Tinc un rosegó de pa.
-Qui hi havia menjant a l’ hostal que van arribar ?
-Què els va comentar l’ home vestit de negre ?
-Com es deia ? – Quina feina feia ?
-Què passava en aquell temps a Catalunya ?
-Per què els nois es pensaven que no els passaria res amb Don Gaspart?
-Quina era la contrasenya ?

Go to Top