FENT LES PAUS

1.-Com és deien els dos gossets de la masia ?
-Com el van rebre cada un d’ ells ?
-On es va amagar el Rovelló ?
-Què van fer amb la gossa perquè no molestés al Rovelló ?
2.- Què li van donar per dinar al Rovelló ? – Per què et sembla que li van estovar amb aigua ?
-Per què la Sanda no va dinar ? – Qui se’l va menjar els seu dinar ?
-Què li va passar quan a la tarda va trobar els gats ? -Què va descobrir el gosset ?
3.-Què va passar a l’ hora d’ anar a dormir ?
-Per què no servia paer caçar, segons l’ Arròs ? -Què feia molt bé el Rovelló ?
-Què feia el Rovelló quan hi havia tempesta ?
-Per què creus que els altres dos gossos no en feien ni cas ?
-Creus que en Rovelló era feliç en el mas ? -Per què ?