Avui estudiarem els animals que predominen en aquest tipus de bosc interior: guineus , conills, porcs senglars, perdius i altres vertebrats i invertebrats.
Dins del grup dels mamífers, els més representatius són: el porc senglar ,la guineu , la cabra salvatge, el cabirol, el teixó, el conill, l’eriçó comú i el ratpenat.
Dins del grup dels amfibis, el gripau comú i la granota.
Dins del grup dels rèptils, el més representatiu és la sargantana, l’ escurçó.
Dins dels grup més abundant, (les aus) les més representatives són: el gaig, l’estornell, l’abellerol.
Dins les aus rapinyaires diürnes, la més representativa és l’àguila reial Dins les aus rapaces nocturnes, el més representatiu que trobem és el mussol. Finalment podem dir que en les zones que trobem rius i barrancs trobem la carpa i la truita de riu.