Com a part final del projecte i que ens serveix de conclusió n’ hem fet un mural.