Permisos del PUC

Hi ha determinades tasques de gestió del centre que només poden fer les persones que tenen permís: la gestió dels equipaments TIC, les inscripcions de centre, etc…

Normalment recauen en l’equip directiu o algun altre professor/a en qui deleguen.

Com es donen aquests permisos?

1. Localitzar l’aplicatiu

2. Entrar-hi com a CENTRE

 • Clicar la paraula ENTRADA que és a dalt a la dreta de la pàgina
 • Posar identificador i contresenya de la Xtec (a80…)

3. Donar permisos

 • Heu d’entrar les dades de la persona a qui voleu donar el permís i especificar quin permís voleu donar
 • El permís per inscriure persones a cursos restringits és Formació- Inscripcions centre

4.Esborrar permisos

 • Només heu de clicar la clau amb la creu vermella que hi ha a l’esquerra del permís
 • Si el que voleu és treure una persona, heu de clicar la paperera que hi ha a l’esquerra del seu nom

5.Fer una gestió amb el PUC

 • Si abans heu entrat amb el perfil del centre, tanqueu totes les finestres del navegador i torneu a buscar el PUC
 • La persona que té el permís ha d’entrar amb el seu identificador i contrasenya de la Xtec

Pedagogia sistèmica

Sorpresa!

La sessió del 10 de març la dedicarem a parlar de la figura del secretari/a en el centre docent, des del punt de vista de la pedagogia sistèmica.

La sessió estarà a càrrec de Carles Parellada, de l’equip ICE de la UAB de Formació del Professorat, mestre i consultor sistèmic.

Informació sobre pedagogia sistèmica:

Qui compulsa?

 • Si es tracta de documentació que cal compulsar per a la gestió pròpia del centre, la compulsa la pot realitzar qualsevol auxiliar administratiu del centre un cop revisat l’original.
 • En el cas de documentació adreçada a daltres organismes, és aconsellable que la compulsa la faci el director o secretari del centre.
 • Si es tracta de documentació per assumptes personals, no vinculats a l’exercici professional, la recomanació és que l’interessat ho faci a través de notari.

Compulses

Compulsar un document és acreditar oficialment que una còpia d’un document coincideix amb l’original. Els centres educatius podeu compulsar:

 • còpies de certificats emesos pel propi centre
 • còpies de documents acreditatius que demaneu per als vostres arxius
 • còpies de documents que el departament d’ensenyament demana per a alguna convocatòria. En aquest cas, és millor preguntar abans al propi departament, si la compulsa del centre serà vàlida.

Per fer la compulsa, podeu utilitzar un segell, semblant al que hi ha a l’enllaç: