Descobrim l’Iran

Download

En aquest capítol del programa radiofònic d'”Els viatgers de la Gran Anaconda” descobrirem la República Islàmica de l’Iran.Un país de l’Orient Mitjà sacsejat pels conflictes bèlics. Fins al 1935 va ser conegut com a Pèrsia. El seu nom ve d'”aryan”, que significa noble.

L’Iran té més de 70 milions d’habitants i actualment s’estan duent a terme polítiques de control de natalitat. El creixement urbà durant el segle XX és paral·lel al de la majoria de països. La taxa d’alfabetisme és del 80%. Compta amb més de 80 ètnies.

Muntanya de Damavand, localitzada a Mazanderan (Iran).

La majoria d’iranians són musulmans: un 89% xiïtes (la religió oficial de l’estat) i un 9% sunnites. Entre les religions minoritàries destaquen la fe bahà’í (actualment perseguida), el zoroastrisme, el judaisme i el cristianisme.

“Els viatgers de la Gran Anaconda” no és un programa de viatges sinó de coneixement del món. Per això fa servir el viatge com a metàfora de “vehicle” per acostar-nos a paisatges humans, físics, culturals, etc. d’arreu de la Terra. A través de les vivències de les/els viatgeres/s, majoritàriament, de l’àmbit cultural català, l’espai pretén facilitar la descoberta d’altres realitats socials, culturals, polítiques o econòmiques actuals i, per comparació, també un coneixement més bo de nosaltres mateixos. Com i on viuen els pobles i societats d’arreu de la Terra; què en pensen dels seus orígens, com ho representen, com s’organitzen, com evolucionen, com vesteixen, què mengen, com es relacionen, com s’expressen, etc. Els viatgers/res protagonistes són autèntics “periodistes-reporters”, i els seus relats, les notícies més fresques del món recollides sense intermediaris. Només és a través del coneixement mutu que podem facilitar l’entesa entre cultures i civilitzacions diverses, evitar la confrontació, gràcies a la comprensió, i fer del món un espai més habitable.

+info

Idea d’aula!

Descobrim l’Iran

Proposta:

 • Nivell:Secundària
 • Àmbit: Ciències socials
 • Àrea: Coneixement del medi: social i cultural, Ciències socials

Objectius:

 1. Fomentar la recerca en xarxa en el marc de les Ciències Socials
 2. Treballar col·laborativament
 3. Assolir competències transversals

Competències

 • Competència social i ciutadana

Desenvolupament :

Crear equips de treball (grups de 4 o 5 persones)

 1. Planificar la recerca (wegrafia, webquest)
 2. Concretar tasques o rols (recerca d’imatges, de materials relacionats, informació associada, idees clau etc.)
 3. Consell de redacció (intergrupal)

Pla de Debat

 1. Triem un tema clau i marquem les idees força.
 2. Posem en comú les fonts i materials seleccionats.
 3. Seleccionem les fonts.
 4. Preparem una bateria de preguntes o idees clau per la recerca
 5. Elaborem un article al bloc de l’aula o a la wiki.

Avaluació

 • Grau de satisfacció
 • Avaluació grup
 • Coavaluació

Animeu-vos a compartir les vostres experiències al portal Edu3.cat!

Equip Edu3.cat