Les modalitats d’aprenentatge

A l’últim article parlàvem de les aportacions de Alonso et al. (1994) i Kolb (1984) a la teoria dels estils d’aprenentatge. Es centraven, principalment en quatre tipus d’estils. Tot i estar acceptats en nombrosos estudis, existeixen d’altres que recolzen la teoria que parla de set estils o modalitats d’aprenentatge:

Visual (espacial): Prefereix l’ús d’imatges, imatges i comprensió espacial.
Aural (auditiu-musical): Funciona bé amb l’ús de so i música.
Verbal (lingüística): Aprèn millor amb l’ús de paraules, tant en la parla i l’escriptura.
Físic (kinestèsic): Fa servir l’ús del seu cos, les mans i el sentit del tacte.
Lògica (matemàtica): Prefereix fer servir la lògica, el raonament i sistemes.
Social (interpersonal): Preferència per aprendre en grups o amb altres persones.                                                                                                           Solitary (intrapersonal): S’estima més treballar sol i utilitzar l’auto-estudi.

Tothom tenim una varietat d’estils d’aprenentatge, tot i que acostuma a passar que ens polaritzem en un d’ells, en el dominant. Altres poden trobar que utilitzen diferents estils en diferents circumstàncies . No existeix una combinació adequada ni han de ser estils fixos. A més, es pot, fins i tot, desenvolupar  l’habilitat en estils menys dominants, així com millorar en aquells que ja es dominen.
Quan aprenen una llengua estrangera que, com el seu nom indica, ens pot semblar llunyana, ajudar que els nostres alumnes reconeguin i comprenguin els seus propis estils d’aprenentatge, pot suposar una millora significativa

learning styles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educational Technology and Mobile Learning (www.educatorstechnology.com)

 

El següent gràfic d’infografia mostra de manera clara els set estils de què parlem.

type-of-learner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-styles-of-learning-730x877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referències:

www.learning-styles-online.com


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>