Els recursos naturals i l’ús que en fem

Per Simba Ravi

Classificació del recursos:
• renovables (aigua i biomassa)
• no renovables (comb. fòssils i urani)
• inesgotables (sol, onades, marees, vent).

Perspectives en l’ús de les energies
• Queden combustibles fòssils per a 100 anys…
• Fissió
• Fussió (dificultats tècniques. Projecte Iter)
• Hidroelèctrica (problemes si disminueixen els cabals)
• Mareomotriu, eòlica, geotèrmica, fotovoltaica…
• Els biocombustibles (etanol a partir de canya de sucre i blat de moro): avantatges (és renovable –producció ràpida i de ritme similar a l’explotació-) i inconvenients (la quantitat de CO2 que es consumeix en la producció de la biomassa és semblant a la que es desprén en la combustió, desequilibra els mercats, el monocultiu extensiu provoca problemes alimentaris ja que no es conreen plantes alimentàries…)
• L’aigua: un recurs imprescindible

Altres recursos
Els recursos minerals:
• minerals metàl.lics com a mena de ferro, coure, alumini…
• minierals no metàl.ics –nitrats, sulfats, fosfats, marbre, granit, arenes…
• Els recursos agrícoles, ramaders i pesquers

Edafologia Agricultura intensiva: maquinària pesant, monocultiu, ús d’adobs: deteriorament i empobriment dels sòl i contaminació.
Ramaderia intensiva: provoca degradació del sòl (risc d’erosió, compactació o impermeabilització del sòl)
Erosió hídrica (relacionada amb la deforestació)
Deforestació: tala abusiva per a fer mines, pasturatge, conreus, vies de comunicació, embassaments…; incendis; els boscos minven l’erosionabilitat del sòl per frenada i absorció, augmenten la capacitat de filtració i minven l’escorrentia, i n’augmenta l’evaporació i es produeix l’acumulació de virosta (trosos de fusta) i humus (materia organica).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *