LA CAÇA DE LA GUINEU
1.-Com són les guineus , segons l’ Arròs ?
-Com enganyen les guineus als homes ?
-Qui acompanyava l’ Arròs ?
-Quin temps feia ?
-Per què les guineus fan tres sortides al seu cau ?
2.- Què va fer l’ Arròs amb els tres forats ?
El primer………
El segon……
El tercer……
-Per què va fer això al tercer forat ?
3.-.Què va fer el Rovelló quan començà a nevar ?
-Com van reaccionar els altres dos gossos ?
-Què va fer la guineu en aquell moment ?