Els alumnes de l’ Escola Sol Naixent de Cubells participen des de fa tres anys en la plataforma de Fiction Express. En aquesta plataforma els alumnes de CM i Cs llegeixen els capítols d’ un llibre que va publicant  l’ autor. cada setmana l’ autor publica un capítol dels cinc que acabarà tenen el llibre .Els alumnes tenen cinc dies per llegir-lo , fer les activitats, fer un quiz i també decidir la continuació del llibre . Al final de cada capítol ,l’ autor ofereix tres propostes de continuïtat . La proposta elegida per més alumnes és la que continuarà el proper capítol. I així fins als cinc capítols que té el llibre
Els alumnes , a traves del fòrum, poden en cada capítol poden interactuar amb l’ autor que cada setmana envia una pregunta.
Aquesta setmana de tots els comentaris fets, el més destacat ha sigut el de la Blau. El comentari ha estat sobre El Magatzem de les Meravelles.