CAPÍTOL 4
1.- A on va decidir en Llisot portar el gosset ?
-Què va fer en Llisot ? On va deixar el gosset ?
-Què va fer al cap d’ una estona ? -Què va trobar ?
2.- Què va fer en Llisot quan va trobar el gosset ? -Com ho fan els gossets quan veuen l’ amo enfadat ?
-Què li va ensenyar en Llisot ?
-Qui va arribar al migdia al camp ?
-Per què creus que li va posar ROVELLÓ ?