Aquesta setmana hem treballat la faula DELS VIATGERS I L’ ´0S. En aquesta faula dos amics viatgen per un bosc. En un moment determinat senten un soroll i un d’ ells puja a un arbre, mentre que l’ altre s’ ajeu a terra perquè el seu company no l’ ajuda a pujar a l’ arbre,
Arriba l’ ós i ensuma el que està estirat. L’ òs sembla que li diu alguna cosa i se’ n va. El de l’ arbre baixa i abraça al seu company. Li diu que li ha semblat que l’ós li deia alguna cosa.
El seu company li comenta que si que li ha dit una cosa, que es busqui un n ou company que aquell no és un bon amic.

En malaltia i en presó coneixeràs ton companyó.

A partir de l’ ensenyament de la faula cada alumne farà la seva faula.