Excavem 2

Una vegada excavat vam deixar les restes als quadrats que havia excavat cada nena i nen. A partir d’ aleshores vam analitzar el perquè les restes es trobaven allà i no en un altre lloc. Hi havia uns quadrats on vam trobar moltes restes d’ ossos d’ animals. Vam pensar que era un lloc on menjaven . En uns altres quadrats vam trobar restes de carbó i d’ eines per encendre foc. Vam pensar que aquella era la zona on tenien el foc. Ens uns altres quadradets vam trobar diverses eines com punxons, agulles, pedres afilades. Vam deduir que era la zona on feien les armes i els estris .
En una altra zona vam trobar petxines petites i grans. Segurament era el lloc on feien altres objectes, alguns decoratius com a penjolls i polseres i altres com llànties per poder pintar a la nit a les parets de les coves.