ELS HÀBITS LLIM LA TARONJA

El dia a dia a l’escola gira a l’entorn de l’adquisició d’hàbits i rutines, que faciliten el desenvolupament, l’autonomia i el benestar dels infants, i organitzen el temps a l’escola. La vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu, ocupa una gran part del temps a l’escola i són moments d’aprenentatge de gran importància. Aquests moments del canvi de bolquers, l’hora dels àpats o el descans, són essencials per al desenvolupament autònom dels infants. Ells són els protagonistes de la seva pròpia acció i, per tant, són ells qui marquen el ritme del seu procés vital. Des de l’escola s’acompanyen aquests processos tot respectant els interessos de cada infant, deixant que desenvolupin al màxim i d’una manera autònoma les seves capacitats. Per això procurem crear una atmosfera tranquil·la i agradable en què els adults oferim un espai acollidor i de relació, i on es respecta el ritme individual de cada infant.El treball dels hàbits i rutines és fonamental en l’etapa 0-3, ja que potencia l’adquisició de l’autonomia i la socialització dels infants. És imprescindible establir vincles de col·laboració entre escola i famílies, d’aquí la importància dels hàbits a l’escola i a casa.

NOU CURS 2019-2020 LLIM LA TARONJA

Ja hem començat el nou curs, amb infants nous, noves famílies i també noves educadores. Aquest període d’acolliment és molt important per les famílies, els infant i les educadores, per tant és important tenir molt clar com ha de ser la dinàmica, les nostres actituds, com ens relacionem… Hem realitzat una primera reunió per explicar i comentar el funcionament de la nostra Llar, hem realitzat les primeres entrevistes individual per tal de conèixer una mica a cada infant i per últim hem animat a les famílies a compartir temps i espais durant un matí.

Durant aquest temps els infants han pogut familiaritzar-se mitjançant el joc i l’experimentació als diferents racons dels diferents espais, també a les educadores i a les diferents rutines, però encara queda molta feina per fer. Us deixem un recull de fotografies de diferents moment que esperem us agradin.

Estones del pati: