PROMOVEM LA COORDINACIÓ ENTRE LES COMUNITATS D’APRENENTATGE DELS BARRIS DE PONENT

La Llar d’Infants Municipal La Taronja de Tarragona vam presentar el curs 2019-20 el projecte Promovem la coordinació entre les COMUNITATS D’APRENENTATGE dels Barris de Ponent, a la sisena convocatòria d’Ajuts Pont per a projectes educatius de la Universitat Rovira i Virgili.

Aquests ajuts són convocats pel Consell Social i l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV de Tarragona amb l’objectiu de promoure la col·laboració entre els docents de la URV i els docents dels Ensenyaments d’Infantil, Primària i Secundària. Es tractaria d’impulsar projectes educatius que contribueixen a la millora de l’ensenyament, així com difondre els projectes i les bones pràctiques entre la comunitat educativa.

El projecte presentat i seleccionat, neix de la necessitat de donar resposta a la baixa participació de les famílies en les dues Llars d’Infants Municipals que som Comunitat d’Aprenentatge, la Taronja i el Ninot. Així com de la necessitat de revisar i valorar les actuacions d’èxit educatiu que implementem, les Tertúlies Dialògiques i Grups Interactius. Hem rebut l’acompanyament i el suport de l’Institut-Escola Mediterrani, situat al mateix barri de la ciutat i que compta amb més anys d’experiència amb aquest model d’educació.

L’objectiu principal ha estat el de compartir experiències entre els centres educatius implicats en el projecte, reflexionar a partir de la formació rebuda pel tutor de la URV i fer propostes de millora en la pràctica educativa. Cal destacar dos àmbits d’actuacions, les trobades amb les famílies i la formació permanent de les educadores, que han incidit en les millores educatives en les actuacions vers els infants.

En l’àmbit de les famílies es van realitzar dues trobades. En la primera es va fer la Presentació del Projecte i l’explicació del que suposa esdevenir Comunitat D’Aprenentatge, així com la Lectura de Somnis. En la segona, Café tertúlia, les famílies dels tres centres educatius van poder compartir les seves vivències.

En l’àmbit de les educadores, es van realitzar dues sessions conjuntes de formació amb el professor de la URV, Oriol Rios, per tractar l’essència de les actuacions d’èxit educatiu i el model dialògic, seguint l’exemple de Escola Bressol Municipal de Cappont de Lleida. Es van realitzar també, sessions de reflexió com a claustre, per tal d’ajustar les propostes de cada centre educatiu a les necessitats dels infants del nostre nivell. Les reflexions al voltant del model dialògic ens va fer prendre consciència del paper que tenim els docents davant les situacions de conflicte que sorgeixen entre els infants, de la importància d’actuar en aquests moments, per tal d’oferir un bon model d’interacció i intentar extingir comportaments disruptius entre els més petits.

La dotació econòmica de l’Ajut Pont l’hem pogut invertir en la compra de material per les sessions de Grups Interactius i contes per les Lectures Dialògiques. Degut a l’Estat d’Alarma i la suspensió de les classes, els infants no han pogut fer ús del material.

Tanmateix, sí que hem completat la formació de les educadores de forma virtual.

Els tres Centres Educatius implicats hem valorat com a molt positiu aquest Projecte i ens agradaria continuar-lo el curs vinent.