RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA

Com equip docent considerem fonamental la relació amb les famílies per tal d’assolir coherència i eficàcia en tot el procés educatiu.

 

La relació amb les famílies s’estableix:

– Abans del període de preinscripció amb la realització d’unes jornades de portes obertes per tal que les famílies puguin conèixer les Llars.

– A través de la  reunió col·lectiva que es realitza abans de començar el curs, el mes de setembre per a totes les famílies nouvingudes a la llar.

-Abans del començament de curs amb la realització d’entrevistes individuals, a l’objectiu d’obtenir dades importants sobre aspectes de la vida i evolució del nen/a (salut, hàbits, alimentació, etc). Assisteixen els pares o tutors i el nen/a. Aquestes entrevistes són realitzades per la tutora.

Diàriament en el moment de portar i recollir el nen/a. Aquesta comunicació informal permet comentar les incidències de casa o de l’escola més immediates, l’ús de l’agenda es també important.

-Una reunió col·lectiva que es realitza durant el primer trimestre per comentar l’adaptació i explicar el treball del curs.

 -A traves de les reunions individuals famílies – educadora/tutora.

-Mitjançant els dos informes escrits del curs: el primer es dóna abans de Nadal (informe d’adaptació) i el segon, lliurat al mes de juny (valoració del desenvolupament de l’infant)

-Amb la realització d’activitats específiques per les famílies i que es recullen a la Programació General Anual:   Tallers; xerrades de diversos especialistes i sobre temes relacionats amb l’educació, la salut, la criança dels fills/es; voluntariat,…

-La participació col·lectiva i voluntària de les famílies en les festes realitzades a la Llar (Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi , Festa de fi de curs…) i la seva col·laboració tot aportant  diversos materials en funció del que es treballa.

-Implicació de les famílies en la nostra Llar, com a part fonamental de la Comunitat d’aprenentatge: comissió de somnis, voluntariat,…

Col·laboració amb l’AMPA de la Llar d’Infants.