SALUT

És un dret de les famílies vetllar perquè els seus fills i filles no estiguin en contacte amb infants malalts. Per garantir aquest dret, cal que les famílies facin cas de les indicacions següents quan estigui malalt el seu fill o filla.

És important que tingueu prevista una solució des de l’inici de curs pels dies que estigui malalt el vostre fill o filla i no pugui assistir a la llar.

Us demanem que no porteu els infants a la llar quan estan sota els efectes d’antitèrmics (Dalsy, Apiretal…), ja que malgrat que els símptomes queden encoberts, els nens o nenes en alguns casos poden contagiar-ne la resta.

Si es creu oportú, el personal de la llar us pot demanar un informe mèdic que constati que aquell nen o nena no està malalt o que aquells símptomes no impliquen perill de contagi per a la resta d’infants (sobretot en cas de diarrees, conjuntivitis, erupcions a la pell…).

Les llars d’infants municipals ens regim per les normes que marca el Departament de Salut, on s’estableix la relació de malalties que no permeten l’assistència del vostre fill o filla així com els períodes de baixa de cadascuna. Les detallem a continuació:

 • Febre a una temperatura superior a 37.5 °C.
 • Diarrea líquida (en cas que s’iniciï a la llar, us trucarem perquè recolliu el nen o nena a partir de la tercera diarrea).
 • Vòmits.
 • Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis).
 • Erupcions i altres alteracions de la pell.
 • Conjuntivitis purulenta.
 • Muguet sense tractament (mal blanc).
 • Parasitosis intestinals sense tractament (cucs…).
 • Malalties infecto contagioses (varicel·la, tuberculosi, xarampió, escarlatina, tos-ferina, galteres…).
 • Polls i llémenes (pediculosi).
 • Fractures i esquinçaments que impedeixin a l’infant seguir el ritme habitual de la llar.
 • Qualsevol altra malaltia que comporti el malestar general de l’infant i li impedeixi la participació en les activitats habituals.

Quan un nen o nena tingui febre, no es trobi bé o mostri símptomes de malaltia, s’avisarà ràpidament la família per telèfon perquè el vingueu a buscar de seguida.

El personal de la llar no pot subministrar cap medicament. En tot cas, el centre ofereix a les famílies que ho necessitin la possibilitat d’entrar al centre a donar la medicació ( sempre que sigui de llarga durada i sota indicació mèdica) als seus fills en un horari consensuat amb l’educadora.

En cas que els infants que es quedin al servei de menjador necessitin dieta (astringent, laxant o alguna altra d’específica), si aquesta ha de durar més de tres dies cal portar un paper justificatiu del metge.

CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA PER MALALTIA PEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/3061/Criteris_no_assistencia_alumnat_a_escola_o_llar_infants_durant_periode_temps_determinat_causa_malalties_transmissibles.pdf?sequence=1&isAllowed=y