QUOTES

 

QUOTES

FINS A 12.000€

DE12.000 A15.000€

DE 15.001 A 18.000€

DE18.001 A21.000€

DE 21.001 A 24.000€

MÉS DE 24.000€

ESCOLARITZACIÓ

MATÍ-TARDA

16€

48€

96€

128€

144€

160€

SERVEI MENJADOR (Inclou dinar, berenar ):

MENSUAL: 105€/MES

ESPORÀDIC: 9€/DIA

 

SERVEI D’ACOLLIDA:

MENSUAL: 40€/MES

ESPORÀDIC: 4.50€/HORA

 

 

BONIFICACIONS EN LES QUOTES (les tres últimes no són acumulables entre elles)

– Per ingressos segons renda familiar inferiors a 24.000€ del 10 al 90%

-Família nombrosa/monoparental: 10%

– Germans al mateix centre: 5%

– Discapacitat superior 33% alumne o pare/mare/germà: 5%

ÚNICAMENT S’APLICARAN LES BONIFICACIONS A LA QUOTA D’ESCOLARITZACIÓ (en cap cas s’aplicarà als serveis de menjador i d’acollida).

NO SÓN APLICABLES AMB LA QUOTA MÍNIMA DE 16€