EQUIP EDUCATIU

La persona educadora ha de ser sensible no només respecte a les habilitats i destreses de cada infant, sinó també al seu estat emocional i a un conjunt de factors relacionals. Ha d’estar atent a les necessitats individuals dels infants, detectar els petits signes de cansament, avorriment, set, gana…i saber ajustar les seves intervencions.

L’equip d’educadores de la Llar vetlla pel benestar de tots els nens i nenes que acollim.