CANALS DE COMUNICACIÓ

Els canals de comunicació  dels que disposa el centre  per afavorir aquest vincle entre les famílies i l’escola:


· Comunicació diària a les entrades i les sortides.

· Agenda escolar/APP Dinantia

· Articles educatius amb temes d’interès  per a les famílies.

· Circulars informatives al correu personal facilitat en la matrícula

· Cartelleres.

· Informes escrits.

. Bloc. https://blocs.xtec.cat/llarsinfantsninotitaronja/