ORGANITZACIÓ DEL PERÍODE D’ACOLLIDA LLIM LA TARONJA

La Llar comença el dia 13 de setembre de 2021 pels infants de P2 que ja venien
el curs passat. I aquests primer dia, només romandran a la LLar fins les 15h
com a hora màxima.

Hi hauran tres entrades més: el dia 14, el dia 16 i el dia 20 de setembre de 2021. Aquests nous infants hauran d’estar acompanyats les dues hores d’un adult. Aquest primer dia, els nens i nenes que ja venien el curs passat podran fer jornada sencera, de 9 a 17h.

Els nous infants aniran allargant l’horari de dues hores (9-11h) en funció de l’evolució de cadascú i les necessitats del moment, amb la idea de respectar elprocés individual de cada infant. Amb aquest mateix objectiu, en aquestperíode d’acollida, demanem a les famílies que acompanyin el màxim possibleels seus fills/es. Que dediquin un temps per romandre i compartir la Llar. I d’aquesta manera, afavorir una separació el més relaxada, confiada i segura possible. Passat aquest temps, allargarem fins les 12-12,30h. Un cop s’hagi superat aquest període, podrem pensar en ampliar l’estada de l’infant a la Llar i potser fer ús del servei de menjador.