AMPA

Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) són associacions sense afany de lucre reconegudes legalment i que agrupen, voluntàriament, pares i mares del centre educatiu, que tenen unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei.

La seva finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats de la Llar, contribuir a la millora de la qualitat del sistema i al govern dels centres i facilitar la prestació de serveis fora de l’horari lectiu.

L’AMPA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació dels vostres fills i filles, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares.

L’AMPA de Llar d’infant La Taronja està constituïda per:

PRESIDENT/A:  VERÓNICA CAMPOS

SECRETARI/A:  FATIMA EL KLAI

TRESORER/A: SONIA COBACHO