Zones climàtiques

ZONES CLIMÀTIQUES

Les  zones climàtiques són  zones geogràfiques en les que dividim la superfície terrestre, per fer-ho en ajudem de:

-els paral·lels són unes línes imaginaries que donen la volta a la terra.

-els tròpics són dues línies imaginaries que divideixen la terra.

Resultat d'imatges de paral·lels

Segons la posició geogràfica les zones climàtiques són cinc:

1 . La zona tropical o càlida: franja compresa entre els dos tròpics, a banda i banda de la línia equatorial terrestre.

2 i 3. Dues zones temperades:

-La zona temperada septentrional, a l’hemisferi nord, zona compresa entre el cercle polar àrtic i el Tròpic de Càncer.

-La zona temperada meridional, a l’hemisferi sud, zona compresa entre el cercle polar antàrtic i el Tròpic de Capricorn.

4 i 5. Dues zones fredes o zones polars, entre els cercles polars i els respectius pols:

-La zona polar àrtica, compresa el cercle polar àrtic i el pol nord.

-La zona polar antàrtica, compresa entre el cercle polar antàrtic i el pol sud i que inclou l’Antàrtida.

Les cinc zones serveixen per definir algunes característiques climàtiques molt generals. La delimitació d’aquestes zones està establerta per la diferent inclinació dels raigs solars al llarg de l’any.

Els factor climàtics són els que expliquen perquè el clima varia a un lloc a un altre.
Els més importants són:
-La latitud: que mesura la distància entre un punt i l’equador.

-La distància del mar: a la proximitat del mar afavoreix l’augment de les precipitacions  i la suavitzar de les temperatures.

-El vent: influeix segons les característiques del vent si es càlid o fred, humit o sec.

-Els corrents marins: els corrents d’aigua càlida que ve de la zona tropical fa que la temperatura sigui més bona i les corrents que venen de les zones fredes fan que faci més fred.

-El tipus del sòl: depenen de com és el terra pot absorbir la calor o no.

-La vegetació : els arbres i les plantes fan variar la temperatura

-L’activitat humana: les zones on hi ha moltes poblacions o moltes industries poden afectar al clima.

Resultado de imagen de que vol dir latitud en espanyol