Camps magnètics de la terra

ELS CAMPS MAGNÈTICS DE LA TERRA

El camp magnètic de la Terra és el camp magnètic generat per l’activitat interna de la Terra.

El nucli de la terra està fet de ferro que actua com un imant i té la seva pròpia energia.

 

Dins dels camps magnètics es produeixen càrregues elèctriques. Els camps magnètics envolten els corrents elèctrics, els dípols i els camps elèctrics variables.

Els camps magnètics de la Terra actualment fan que les brúixoles apuntin cap al nord.

La Terra està composta com un imant gegantí, i té pols magnètics, els quals no coincideixen exactament amb els pols geogràfics (El Pol nord i el Pol Sud).

El pol nord magnètic no té una posició fixa i està a una 1.800km del pol nord geogràfic. En conseqüència la brúixola no apunta exactament cap al nord geogràfic; la diferència, es mesura en graus, i es diu declinació magnètica. A més, cal tenir present que aquesta declinació també va canviant amb el temps, es diu variació magnètica.

El pol nord magnètic està
desplaçant-se per la
zona nord canadenca en direcció cap al nord n’Alaska.

POL NORD

El pol nord geogràfic: és el nord més verdader i definit com el punt de superfície terrestre el qual creua l’eix de rotació de la Terra.

El pol nord magnètic: és el punt del nord en el qual el camp geomagnètic té direcció perpendicular a la superfície terrestre.

El camp magnètic terrestre no és totalment regular, el pol nord magnètic no és un punt com el geogràfic sinó una extensa àrea.

El pol nord geomagnètic: és el pol més proper al pol verdader.

El pol nord d’inaccessibilitat: és defineix com el punt de l’oceà Àrtic més llunyà de la costa.

Al pol sud passa el mateix que al nord, que el Pol magnètic i el Pol geogràfic no coincideixen.

El geomagnetisme s’ocupa de l’estudi del camp magnètic terrestre, tant de la seva generació com de la seva variació espacial i temporal. Dins del seu estudi, es distingeix entre el camp intern i el camp extern:

-EL CAMP INTERN: cerca una explicació per a la generació i el manteniment d’un camp magnètic propi per les variacions espacials i temporals detectades en la superfície terrestre, i es basa en la teoria de la dinamo (la dinamo és per crear un camp magnètic)

-EL CAMP EXTERN: estudia l’efecte del camp magnètic intern i del camp magnètic solar sobre la ionosfera (la ionosfera és una capa de gasos que envolta la terra)

 

 

 

Carla