Les falles

Una falla és una esquerda a l’escorça terrestre. Generalment, les falles estan associades amb els límits entre les plaques tectòniques de la Terra.

En una falla activa, les peces de l’escorça de la Terra , es mouen al transcórrer del temps. El moviment d’aquestes roques pot causar terratrèmols.

Les falles inactives són aquelles que en algun moment van tenir moviment però ja no es desplacen.

El tipus de moviment d’una falla depèn del tipus de falla:

-FALLES NORMALS
Les falles normals es produeixen en àrees on les roques s’estan separant (força atractiva), de manera que l’escorça rocosa ocupa més espai.
Les roques d’un costat de la falla s’enfonsen respecte a les roques de l’altre costat.
Les falles no creen sortints rocosos.
En una falla és possible que es pugui caminar sobre una àrea.
-FALLES INVERSES
Les falles inverses ocorren en àrees on les roques es comprimeixen unes contra altres (forces de compressió), de manera que escorça rocosa d’una àrea ocupi menys espai.
La roca d’un costat de la falla ascendeix respecte a la roca de l’altre costat.
En una falla inversa, l’àrea exposada de la falla és freqüentment un sortint, de manera que no es pot caminar sobre ella.
Falles d’empenta són un tipus especial de falla inversa. Ocorren quan l’angle de la falla és molt petita.

-FALLES DE TRANSFORMACIÓ (d’esquinçament)
El moviment al llarg de l’esquerda de la falla és horitzontal, el bloc de roca a un costat de la falla es mou en una direcció mentre que el bloc de la roca del costat oposat de la falla es mou en direcció oposada.
Les falles d’esquinçament no donen origen a precipicis o falles escarpades per que els blocs de roca no es mouen cap amunt o avall.

Sovint el moviment al llarg d’una falla no passa d’una sola manera. Una falla pot ser una combinació d’una falla de transformació i una normal o inversa. Per complicar encara més aquestes condicions, amb freqüència les falles no són només una esquerda a la roca, sinó una varietat fractures originats per moviments similars de l’escorça terrestre. A aquestes agrupacions de falles se’ls coneix com a zones de falles.

Resultat d'imatges de fallas rocosas