Planetes

PLANETES INTERIORS: ESTAN FORMATS PER ROQUES, SÓN PETITS I DENSOS. S’ANOMENEN:

-MERCURI

-VENUS

-TERRA

-MART

PLANETES EXTERIORS: ESTAN FORMATS PER GASOS, SÓN GRANS I LLEUGERS. S’ANOMENEN:

-JÚPITER

-SATURN

-NEPTÚ

PAULA BLANQUET TORM