Estacions Espacials

Estacions Espacials

Una  Estació Espacial  és una estructura artificial disenyada per a ser habitada a l’espai exterior, amb usos diversos. Es distingeix de les naus espacials tripulades perquè generalment no és  un mitjà de transport,  sino un espai habitable, per a viure éssers humans. Són usades també per realitzar nombrosos estudis científics.

Les estacions espacials s’utilitzen per: realitzar estudis científics, amb finalitat militar i civil i per estudiar els efectes del vol espacial sobre el cos humá

En 1.929 Herman Potochik va ser el primer en imaginar una Estació Espacial amb forma de roda giratória. En 1.951  Wercher von Braum va dissenyar una estació Espacial basada en la idea del seu company.

La primera Estació va arribar al 1.971 i es deia Saliut 1, era rusa. Uns anys més tard els Estat Units va  crear la seva primera Estació Espacial, la Skylab enviada al 1.973.

Les Estacións que estàn orbitan avui en dia:

– Estació Espacial internacional (1.998)

– Tiangong 1:(2.011)

– Tiangong  2:(2.016)

Cuidar d’una Estació Espacial no és fácil hi ha un manteniment que s’ ha de fer constantment perqué els astronautas no corrin risc, ademes es fan experiments científics molt complicats. A més a més les persones que viuen en l’estació Espacial necessiten fer exercici mínim 2’ 5 hores diaries per a mantenir-se en forma  .

TÀNIA RUEDA  MANCHÓ