La geosfera

Els sismòlegs són els que investiguen sobre la terra, i per investigar fan servir les ones sísmiques, quan la velocitat d’una ona sísmica és més ràpida vol dir que canvia de capa.

Aquest mètode ha permès determinar  la matèria o la profunditat que l’esser humà no pot saber.

Quan es va formar la terra, les diferents capes es van establir com a conseqüència de la diferent densitat dels components del planeta.

La geosfera és la part mineral de la terra que s’estén des de l’escorça fins al nucli . La geosfera és la part rocosa de la terra que serveix de suport als altres sistemes terrestres .