Efecte Hivernacle

EFECTE HIVERNACLE

L’efecte hivernacle és un fenomen pel qual certs gasos retenen part                                                              de l’energia emesa per la terra després d’haver estat escalfats per la radiació solar. Es produeix, per tant, un efecte d’escalfament similar al que ocorre en un hivernacle, amb una elevació de la temperatura.

Encara que l’efecte hivernacle es produeix per l’acció de diversos components de l’atmosfera planetària, el procés d’escalfament ha estat accentuat en les últimes dècades per l’acció de l’home, amb l’emissió de diòxid de carboni, metà i altres gasos.

Així, a més d’aquests dos citats gasos també es trobem a l’atmosfera vapor d’aigua, l’òxid de nitrogen, el clorofluorocarboni i l’ozó.

És important tenir en compte que l’efecte hivernacle és essencial pel clima de la Terra. El problema resideix en la contaminació ja que, en una situació d’equilibri, la quantitat d’energia que arriba al planeta per la radiació solar es compensa amb la quantitat d’energia que és radiada a l’espai; per tant, la temperatura terrestre es manté constant.

Així mateix una altra de les conseqüències més rellevants de l’efecte hivernacle és que aquests citats canvis meteorològics afectin notablement al sector de l’agricultura, i a les seves collites.

També origina  modificacions en les diferents estacions de l’any i porta  canvis en el que són els processos de migracions d’aus i fins i tot en la reproducció de les mateixes.

L’efecte hivernacle és una de les causes de l’escalfament global, és una teoria que sosté que la temperatura terrestre ha augmentat en els últims temps i que, de no canviar la conducta humana, seguirà augmentant. En cas que la temperatura augmenti fora dels nivells normals, augmentarà el nivell del oceà.

Per evitar aquests problemes, diversos governs promouen el Protocol de Kyoto, un conveni internacional que busca limitar les emissions de gasos d’efecte hivernacle.  L’ONU el va aprovar al 1997 i va ser ratificat per 156 països i, rebutjat pels majors contaminants del món: Estats Units, China i Austràlia. El Protocol estableix l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en una mitjana del 5,2 per cent respecte als nivells de 1990 per a l’any 2012.

Aura Verdú Diarte