El Mantell

EL MANTELL

El mantell és la capa de la terra situada per sota de l’escorça terrestre i s’estén cap a l’interior fins al límit exterior del nucli que ocupa aproximadament el 80% de la terra.

El mantell es troba damunt de nucli i sota de l’escorça.

El mantell està format per roques sòlides.

LES TEMPERATURES: Les temperatures del mantell varien entre els 100 graus a la zona que connecta amb l’escorça fins als 3.500 graus a la zona de contacte amb el nucli, aproximadament.

El mantell té 2 parts:

-El mantell superior(extern): es troba a la part superior

-El mantell inferior (intern): es troba a la part més interna i està a prop del nucli.

La discontinuïtat de Mohorovicic, és una zona de translació entre l’escorça i el mantell.

Maria Diagne