Mesosfera

MESOSFERA
En meteorologia es denomina mesosfera a la part de l’atmosfera terrestre situada per sobre de l’estratosfera i per sota de la termosfera. És la capa de l’atmosfera en la qual la temperatura va disminuint a mesura que s’augmenta l’altura, fins arribar a uns -80 ° CResultat d'imatges de MESOSFERA als 80 quilòmetres aproximadament.

La mesosfera és la tercera capa de l’atmosfera de la Terra. És la zona més freda de l’atmosfera. Conté només prop del 0,1% de la massa total de l’aire. És important per la ionització i les reaccions químiques que ocorren en ella. La baixa densitat de l’aire en la mesosfera determina la formació de turbulències i ones atmosfèriques que actuen a escales espacials i temporals molt grans.

La mesosfera és la regió on les naus espacials que tornen a la Terra comencen a notar l’estructura dels vents . També en aquesta capa s’observen els estels fugaços que són meteoroides que s’han desintegrat en la termosfera, provocant espurnes de llum anomenades Estrelles Fugaces .

La composició de la mesosfera:

La mesosfera està composta químicament pels mateixos components que la troposfera, entre ells podem esmentar el nitrogen i l’oxigen

També compta amb la presència de gasos importants com ara l’ozó. En aquesta regió les concentracions d’ozó i vapor d’aigua són pràcticament nul · les. La temperatura és inferior a aquest nivell en comparació amb els dos anteriors.

Funció de la mesosfera

La principal funció de la mesosfera és la formació de turbulències i ones atmosfèriques. És l’encarregada de cremar i desintegrar els meteorits quan s’acosten a la terra, i on veiem les estrelles fugaces. La mesosfera té la funció de mantenir les condicions de manera favorable per a la vida.

Importància

La mesosfera és una de les capes més importants de la terra sent el lloc en el qual els meteorits es desintegren en intentar entrar a la terra, evitant d’aquesta manera, grans tragèdies a nivell mundial. Alhora, és una de les capes que s’encarrega de mantenir condicions favorables per a la vida humana, plantes i animals. També és important per la ionització i les reaccions químiques que ocorren en ellaImatge relacionada.