L’escorça

L’escorça és la capa més externa del nostre planeta i està formada peR:

-L’escorça oceànica

-l’escorça continental