Coets i naus

Coets

 Un coet espacial és una màquina que, utilitzant un motor de combustible, produeix la energia cinètica necessària per la expansió  dels gasos, que són llançats a través d’un tub propulsor.

El coet és l’encarregat de propulsar la nau fora de l’atmosfera i ficar-la en òrbita.

Està format per:   Resultat d'imatges de coets

  • Una estructura.
  • Un motor de propulsió o reacció.
  • Una carga útil.

L’estructura serveix per protegir els tancats de combustible,oxidat i la carga útil.

La carga útil és allò que es vol porta d’un lloc a un altre.

L’origen del coet:

La primera notícia que es té del seu servei és de l’any 1.232, a Xina, on es va inventar la pólvora.

Els coets van ser introduïts a Europa pels àrabs.

Durant els segles XV i XVI van ser utilitzats com a arma incendiària.

El coet té aplicacions militars.

R.Goddard va inventar el primer coet de combustible líquid al 1926.

Pioner en els camps dels coets, la gent no el prenien en serio perquè les seves teories eren molt avançades pel seu temps però quan va morir se li va reconèixer el seu treball.

Naus espacials

Una nau espacial és un vehicle dissenyat per funcionar més enllà de la atmosfera terrestre, en el espai exterior.

Les naus espacials poden ser robòtiques o bé estar tripulades.

Actualment l’home construeix les naus espacials amb titani, alumini i magnesi.

La primera nau espacial va ser Vostok 1 que la va tripular Yuri Gagarin que era rus.

El transportador espacial Discovery es la nau més gran que es coneix.

Imatge relacionada

 

 

 

CARLA MARÍ