Astenosfera

L’any 1914, el geòleg Josep Barrell va descobrir una capa que a l’estar tant calenta, els materials que s’hi troben estan en estat semi fos. A aquesta capa li va dir astenosfera.

L’astenosfera és una zona de velocitat reduida del mantell superior terrestre situada en una profunditat d’entre 100 i 200 km on les ones sísmiques van molt poc a poc.

La seva densitat és baixa.

Astenosfera significa “capa dèbil”.

L’Astenosfera permet el moviment de les plaques tectòniques.

L’astenosfera és l’encargada de transportar la calor de la mesosfera, que està a sota, fins la litosfera, que està a sobre.

Est formada per silicats de ferro i magnesi. I composta bàsicament per roques sedimentàries, material magnètic, material radioactiu, minerals ferromagnètics i roques metamòrfiques.

Dins de l’Astenosfera, es produeixen les corrents de convenció, que vol dir que els materials estan en continu moviment. I com? Doncs els materials que hi han a baix s’escalfen i al escalfar-se, pujen. I al contrari, els materials que hi ha a dalt, s’arrofreden i baixen.

EXISTEIX O NO?

En l’actualitat es questiona l’existencia d’aquesta capa,  ja que, gràcies a la topografia sísmica, s’han pogut investigar millor les capes de la terra i  han afirmat que l’Astenosfera es innecesaria i, per tant, inexistent.

Jo crec que l’astenosfera és una capa de la terra que, no per menys important, té dret a existir.

Neus Sisó.